Nederlandstalig scholencomplex ‘Mutsaard’ ingehuldigd - Vooruit.brussels

Nederlandstalig scholencomplex ‘Mutsaard’ ingehuldigd

Het gloednieuwe schoolcomplex Mutsaard opende begin dit jaar voor het eerst haar deuren voor de leerlingen van de kleuter- en lagere school Koningin Astrid en het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls. Vandaag werd de site feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van Brussels minister Sven Gatz, burgemeester Philippe Close en bevoegde schepenen Anaïs Maes en Lydia Mutyebele.

Het project omvat 10.821m2 aan nieuwe infrastructuur voor drie verschillende schoolinstellingen. In het ontwerp van LOW architecten werd de nadruk gelegd op de kwaliteit van het lesgeven en de schoolervaring van de leerlingen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de mogelijkheden tot openluchtonderwijs, de punctuele verbredingen in de gangen voor informeel overleg, groepswerk of studie met daarbij een bijzondere aandacht voor lichtinval en akoestiek. De buitenruimte is veel meer dan een gewone speelplaats: door de bestaande hellingen in het terrein te gebruiken en te versterken werd een waar landschap van speel-, sport- en groenzones gecreëerd. Het stelt een omgeving voorop die prikkelt en uitnodigt tot spel.

Anaïs Maes, Brussels Schepen voor Nederlandstalig onderwijs:
“Leren gaat stukken makkelijker als je dat kan doen in moderne gebouwen die de juiste context creëren om hoogstaand onderwijs aan te bieden. Daarenboven creëerde de Stad Brussel deze legislatuur meer dan 700 extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs. Deze capaciteitsuitbreiding is ongezien. De inhaalbeweging was nodig want het Nederlandstalig onderwijs blijft heel populair bij de Brusselaars. Het Mutsaardcomplex is binnen deze inspanning goed voor 264 extra plaatsen.”

Flexibiliteit en multi-inzetbaarheid zijn de sleutelwoorden van dit ontwerp.

Door een doordachte plan-organisatie zijn al de ruimtes op de gelijkvloerse en ondergrondse verdieping ook buiten de schooluren inzetbaar voor de buurt. Het gaat onder meer om de verschillende sportzalen, polyvalente zalen en kunstlokalen.

De gehele site is daarenboven doorgedreven passief en legt ook de nadruk op waterbeheer door zowel in te zetten op vermindering van verbruik als op regenwaterrecuperatie, buffering en infiltratie waardoor regenwater niet nodeloos in de riool geloosd moet worden.

Het schoolcomplex biedt onderdak aan maar liefst 744 leerlingen. Dankzij het nieuwe gebouw breidt de Stad Brussel haar capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs opnieuw sterk uit: 264 extra plaatsen ofwel 72 extra plaatsen voor kleuters, 120 plaatsen in het lager onderwijs en 72 in het secundair). Het project beantwoordt hiermee aan de stijgende en constante vraag naar plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs.

De Stad Brussel ontving voor de bouw van dit nieuwe scholencomplex financiële ondersteuning van de Vlaamse Overheid (10 miljoen euro via AGION) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (3 miljoen euro). De totaalkost van dit project bedraagt 20 miljoen euro. Dankzij de be.exemplary prijs, in 2018 uitgereikt door urban.brussels voor innovatieve bouw- en renovatieprojecten, ontving de Stad Brussel een extra 400.000 euro.

Tijdens de inhuldiging kregen alle aanwezigen een rondleiding doorheen de site en werd de officiële inhuldigingsplaat van het scholencomplex onthuld.