Stad brussel stelt nieuw gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling voor - Vooruit.brussels

Stad brussel stelt nieuw gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling voor

Het nieuw Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, kortweg GPDO, is afgewerkt en klaar om in openbaar onderzoek te gaan. Het GPDO is een strategisch plan dat een antwoord wil bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen voor de Stad. Het tekent de ruimtelijke koers uit en moet de Stad op een duurzame manier richting 2050 leiden. Het openbaar onderzoek start op 13 december en zal 45 dagen duren.

BXL 2050

De Stad Brussel is in constante evolutie en staat, net als andere steden, voor uitdagingen die een doordachte en vastberaden aanpak vereisen. Het vorig Duurzaam Ontwikkelingsplan van de Stad dateert van 2004 en was dan ook dringend aan vernieuwing toe.

Het plan is een blauwdruk voor de toekomst met een duidelijke visie die een ruimtelijke vertaling krijgt. Het is geen generisch plan voor het hele grondgebied maar een plan dat de context en de eigenheid van elke Brusselse stadswijk in acht neemt. Het concept van de ‘Stad op tien minuten’ wordt tevens in dit plan verankerd, met als doel om essentiële voorzieningen voor het stadsleven binnen tien minuten bereikbaar te maken voor elke Brusselaar.

Het plan is opgebouwd rond 7 heldere ambities die een breed scala aan onderwerpen beslaan, variërend van het bestrijden van hitte-eilanden, het verhogen van de variëteit in het woningaanbod, het bestrijden van leegstand tot het beschermen en slim inplannen van feestlocaties.

Binnen elke ambitie worden verschillende strategische en gecijferde doelstellingen geformuleerd waaraan concrete acties worden gekoppeld. Daarnaast identificeert het plan ook 7 prioritaire interventiegebieden verspreid over alle wijken van de Stad. Dit zijn strategische gebieden waar verschillende doelstellingen samenkomen die tegen 2030 prioritair zullen worden aangepakt.

Samengevat bevat het plan 7 ambities, 7 prioritaire interventiegebieden, 46 strategische doelstellingen, 39 gecijferde doelstellingen en 146 acties.

Om ervoor te zorgen dat het plan de tand des tijds doorstaat, is er ook grondig nagedacht over de monitoring en opvolging van de acties. Het is een evolutief plan met aandacht voor hoe het relevant en geïmplementeerd kan blijven in de komende jaren.

Anaïs Maes, (vooruit.brussels) Schepen bevoegd voor Stedenbouw: Sinds het begin van de legislatuur werkten we hard aan de uitbouw van dit plan. Wat vandaag op tafel ligt, is een ambitieus maar realistisch plan met een niet te onderschatten impact. Het heeft als doel het leven in de stad duurzamer en eerlijker te maken, vandaag en voor de generaties die na ons komen. Het plan zal een invloed hebben op het hele grondgebied en zal aan alle aspecten van het stedelijk leven raken. Alle stadsdiensten zijn betrokken en iedereen is mee verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Voor en door de Brusselaar

Voor de opstelling van het plan werd de Brusselaar meermaals betrokken. In een eerste fase werden ze bevraagd over wat er leeft in elke wijk en welke ambities er prioritair zijn om aan te pakken. ‘De Nabije Stad’ en de ‘De Stad die Ademt’ werden naar voor geschoven als belangrijkste ambities. Om het actieplan van de GPDO te concretiseren werden vervolgens in elke wijk (virtuele) wandelingen georganiseerd met sleutelfiguren uit die wijken.

Om ervoor te zorgen dat Brusselaars het plan nu ook leren kennen en om hen aan te moedigen om te reageren, start nu een uitgebreide communicatiecampagne. Zowel in het straatbeeld als online zal het plan massaal verspreid worden.

“We willen de Brusselaar echt aanmanen om kennis te nemen van het plan en te reageren indien nodig. Het is een plan waar we allemaal samen onze schouders willen onderzetten.” Besluit Anaïs Maes