75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - Vooruit.brussels

75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Op 10 december 1948 zaten de lidstaten van de Verenigde Naties samen in het Palais Chaillot. Op dat moment zijn ze nog maar met 58 en is het nog maar de derde bijeenkomst van de Algemene Vergadering, ooit. Toch zal de jonge organisatie die dag een beslissing nemen die tot op vandaag wereldwijd weerklank vindt: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.’ De Universele Verklaring bevat een reeks fundamentele rechten en vrijheden die aan alle mensen worden gegarandeerd, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, nationale of etnische afkomst, huidskleur, godsdienst, taal of enige andere status.

Vandaag, 75 jaar later, blijkt dat nog steeds niet zo voor de hand liggend.

Dat bleek ook uit de gespreksavond met Ans Persoons en Caroline Genez in Brussel, een paar dagen voor deze viering. Caroline neemt het voortouw op Europees en internationaal vlak om het geweld in Gaza zo snel mogelijk te stoppen.

We mogen onze mensen- en vrouwenrechten nooit « for granted » nemen, ze worden jammer genoeg nog veel te gemakkelijk teruggedraaid. zei Ans Persoons.

Bekijk onze video waar de mensen van Vooruit.brussels aandacht vestigen op het artikel dat voor hem/haar extra aandacht verdient.

Lees beneden de korte versie van de UVRM

 

De UVRM in het kort

 1. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
 2. De mensenrechten gelden voor wie je bent, waar je bent.
 3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
 4. Slavernij is verboden.
 5. Martelenis verboden.
 6. Je hebt het recht op erkenning voor de wet.
 7. De wet is voor iedereen gelijk.
 8. Als je onrecht is aangedaan, moet je rechtsbescherming krijgen.
 9. Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.
 10. Je hebt recht op een eerlijke en openbare rechtszaak met een onafhankelijke rechter.
 11. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
 12. Je hebt recht op privacy en op bescherming van je goede naam.
 13. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten.
 14. Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een ander land asiel
 15. Je hebt recht op een nationaliteit.
 16. Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin stichten.
 17. Je hebt recht op bezit en dat mag niemand zomaar van je afnemen.
 18. Je mag je eigen godsdienst of overtuiging kiezen en daarnaar leven.
 19. Je mag uitkomen voor je meningen je mag overal informatie vandaan halen.
 20. Je mag een vereniging oprichten en niemand mag je dwingen ergens lid van te worden.
 21. Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich verkiesbaar stellen.
 22. Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.
 23. Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon. Vakbondenzijn vrij.
 24. Je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde vakantie.
 25. Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen.
 26. Je hebt recht op onderwijs.
 27. Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur. Cultuur moet worden beschermd.
 28. Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd.
 29. De wetten en de democratie moeten de mensenrechten beschermen.
 30. Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de mensenrechten teniet te doen.