Brussels gewest steunt bezette Palestijnse gebieden met nieuwe projectoproep Zuid 2024 - Vooruit.brussels

Brussels gewest steunt bezette Palestijnse gebieden met nieuwe projectoproep Zuid 2024

Ans Persoons, Brussels staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen, kondigt aan dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onder de coördinatie van Brussels International en hub.brussels, de nieuwe projectoproep Zuid 2024 lanceert. Het doel van de oproep is om projecten te ondersteunen op het gebied van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling. Binnen deze oproep wordt een extra groot bedrag voorzien voor projecten in de bezette Palestijnse gebieden opgenomen.

Het is al de 12de editie van de projectoproep Zuid en richt zich op de partnerregio’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de Stadsprovincie Kinshasa, de Regio Rabat-Salé-Kénitra en de bezette Palestijnse gebieden. De oproep is bestemd voor erkende maatschappelijke middenveldorganisaties en andere Belgische vzw’s, zoals verenigingen die actief betrokken zijn bij internationale solidariteit of verenigingen die zich richten op economische ontwikkeling. Voor de projectoproep Zuid 2024 wordt 655.000 euro uitgetrokken, waarvan 430.000 euro prioritair wordt toegewezen aan de bezette Palestijnse gebieden. Alle regeringsleden hebben hier een inspanning geleverd en extra middelen vrijgemaakt.

“Internationale solidariteit is belangrijker dan ooit. Zeker in een grootstad als Brussel zijn we nauw verbonden met de rest van de wereld. Met deze projectoproep investeren we in duurzame, innovatieve projecten in onze drie partnerregio’s. Focus ligt daarbij dit jaar op de Palestijnse bezette gebieden, waar we extra middelen voor vrijmaken, met name voor vrouwelijk ondernemerschap. Want waar vrouwen er op vooruit gaan, gaat iedereen er op vooruit”, stelt staatssecretaris Ans Persoons.

Prioritaire regio

Door de escalatie van het Israëlisch-Palestijns conflict, waarbij de burgerbevolking gevangen kwam te zitten tussen twee vuren, werd aan deze projectoproep extra aandacht gegeven aan de bezette Palestijnse gebieden, die in 2022 aangeduid werd als prioritaire regio voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking. Op initiatief van staatssecretaris Persoons heeft de voltallige Brusselse regering beslist om fondsen vrij te maken om projecten te steunen in de bezette Palestijnse gebieden. Het gaat ter verduidelijking enkel om de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.

De Gazastrook maakt geen deel uit van deze projectoproep, omdat in de eerste plaats nu de ruimte gelaten moet worden aan urgente humanitaire noodhulp geleverd door internationale donoren. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is beter in staat is de economische, duurzame en inclusieve ontwikkeling op de Westelijke Jordaanoever te ondersteunen.Het gewest plant dit jaar nog om digitaal een ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met het Gouvernement van Ramallah en Al-Bireh.

Empowerment van Palestijnse vrouwen

De projectoproep Zuid maakt ook echt het verschil. In 2023 ontving Oxfam Solidariteit vzw steun voor haar project “Mijn waardigheid is mijn recht” in de bezette Palestijnse gebieden. Dat project richt zich op de dringende noden van vrouwen , die vaak alleenstaande ouder zijn en bovendien erg geleden hebben onder de Covid-pandemie. Ze leven in kwetsbare omstandigheden, met de nodige gevolgen voor hun psychologische en economische toestand.

Het project zorgt voor ondersteuning en de ‘empowerment’ van Palestijnse vrouwen tussen 22 en 55 jaar oud die wonen in half-verstedelijkt gebied in de provincies Tubas en de Jordaanvallei en die werkzaam zijn in de Israëlische nederzettingen. Dankzij het project kunnen de vrouwen kennis opdoen om zo tot een beter inkomen te komen via alternatieve activiteiten. Tegelijkertijd beoogt Oxfam om het bewustzijn te vergroten met betrekking tot de schending van de rechten van Palestijnse vrouwen die werken in de Israëlische nederzettingen.