Geluidsoverlast in Brussel en de stem van de burger - Vooruit.brussels

Geluidsoverlast in Brussel en de stem van de burger

In de lente van 2023 kwam een burgercommissie van Brusselaars en parlementsleden samen. Zij bogen zich over het prangende vraagstuk van geluidsoverlast in onze stad. De burgercommissie resulteerde in waardevolle aanbevelingen voor de Brusselse regering. Die gaat er nu mee aan de slag.

Wat wij hebben geleerd uit de burgercommissie geluidsoverlast 

Geluidsoverlast is een complex thema dat verschillende beleidsdomeinen doorkruist. Het gaat niet enkel om leefbaarheid, gezondheid, maar ook om het samenleven in een bruisende stad. De aanpak van geluidsoverlast vereist daarom een allesomvattende benadering. Zaken zoals verkeerslawaai, sirenes, groene ruimtes en een gebalanceerd nachtleven moeten onder de loep worden genomen.  

 Brussel bruist van het leven, lawaai en meningen 

Brussel is geen dorp. Het is een stad die leeft. Er wonen veel mensen, er zijn bruisende cafés, spelende kinderen, veel autoverkeer, … Er komt dan ook een flinke portie geluid bij kijken. Maar wat mensen als ‘geluidsoverlast’ ervaren is subjectief, zo bleek uit de burgercommissie. Waar wel een consensus over is, is dat het lawaai van auto’s, toeters en sirenes storend is.  

Onze visie om dit aan te pakken is duidelijk: residentiële wijken verkeersluwer maken en strengere maatregelen tegen roekeloos rijgedrag invoeren. Flankerende maatregelen, zoals stille plekken en verbeterde woonkwaliteit, zijn van essentieel belang. 

Geluidsoverlast is ook een sociaal probleem 

“Wij beschouwen geluidsoverlast ook als een sociaal probleem, omdat armere wijken er disproportioneel hard door worden getroffen. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de kwaliteit van de woningen. Die zijn niet altijd goed geïsoleerd en hebben vaak geen goede akoestiek. Er wonen veel mensen samen op een kleine oppervlakte. Het is dus belangrijk dat er speciale aandacht gaat naar die wijken.” – Els Rochette.

Wat na het overleg met de burger? 

De Brusselse regering geeft gehoor aan de aanbevelingen van de burgercommissie, en neemt maatregelen. Ze erkent hiermee niet enkel de impact van geluidshinder op haar burgers, maar wil er ook echt iets aan doen. 

Staatssecretaris Ans Persoons neemt het voortouw door geluidscomfort als criterium op te nemen bij de goedkeuring van stedenbouwkundige vergunningen. Ook zullen de financiële stimuli voor geluidsisolatie worden aangewakkerd. Er worden concrete stappen gezet die het gebruik van sirenes door de politie en hulpdiensten beter reguleren.