Gewest in slechte financiële papieren, het momentum om na te denken wat er anders moet - Vooruit.brussels

Gewest in slechte financiële papieren, het momentum om na te denken wat er anders moet

Eind december 2023 is de begroting van de Brusselse regering goedgekeurd. De financiën zijn niet rooskleurig. Brussel staat er slecht voor. Het is een uitstekende aanleiding om ten gronde na te denken over hoe Brussel moet werken, efficiënter kan en meer kan doen met hetzelfde geld.

De financiële problemen van het Gewest vandaag, ze zijn pittig. Maar ze zijn ook een stimulans om te hervormen. Op dezelfde manier voortdoen is immers geen optie. Het is hoog tijd om te werken aan een efficiënter Brussel en tot fundamentele hervormingen over te gaan. Doen we de dingen goed en doen we de juiste dingen?

Dit weten we al: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt slecht gefinancierd.

Alle rijkdom die in Brussel wordt gecreëerd, vloeit weg naar Waals en Vlaams-Brabant. Brussel blijft met de grote en dure uitdagingen zitten: bezoekers en pendelaars hebben mobiliteitsoplossingen nodig. Als stad van aankomst hebben nieuwkomers in Brussel nood aan omkadering om een menswaardig leven uit te bouwen. De woonmarkt staat zwaar onder druk,…

De zevende staatshervorming is unieke mogelijkheid om de financiering van Brussel bij te sturen.

Maar om dát geloofwaardig te doen, moet het Gewest eerst intern orde op zaken stellen. Zélf vastleggen waar het naartoe wil. Nadenken over de interne organisatie. Heel vaak doen Gemeenten en Gewest werk dubbel. Dat kan efficiënter. Moeten al die agentschappen afzonderlijk blijven bestaan?

We kunnen putten uit 35 jaar ervaring over hoe we dit Gewest runnen. Ook dat is een mooi aanknopingspunt om dingen te herbekijken.

Alle democratische partijen moeten die oefening maken. Samen. Zonder taboes. De regering moet een sterk dossier voorbereiden.

Alleen als we dat huiswerk hebben gedaan, kunnen we op een geloofwaardige manier extra geld vragen aan de federale overheid, aan Vlaanderen of Wallonië.

Want vergeet niet: politici uit Vlaanderen en Wallonië, uit álle moederpartijen, staan te popelen om te beslissen over Brussel bij een zevende staatshervorming.

Brussel moet zijn antwoord klaar hebben. We willen géén hervorming van ons Gewest over onze hoofden heen.

Laten we niet berusten in de financiële moeilijkheden, maar de situatie aangrijpen om ons Gewest te hervormen. Om de stad terug te geven waar ze recht op heeft en waar ze naar snakt: eenvormige besluitvorming, een heldere structuur en sterke dienstverlening.

Zodat Brussel een ongelooflijke stad blijft om in te leven.