Herschik schoolvakanties voor meer leerkansen & om chaos in Brussel te stoppen - Vooruit.brussels

Herschik schoolvakanties voor meer leerkansen & om chaos in Brussel te stoppen

Een kortere zomervakantie en een betere spreiding van de schoolvakanties, kosteloze maatregelen met een grote pedagogische impact. Dat stelt Vooruit.brussels voor. De partij wil de zomervakantie inkorten tot 6 weken, in ruil voor twee weken herfst- en krokusverlof. “We willen daarmee de eerlijke kansen van jongeren in het onderwijs verbeteren. Zodat elk kind de beste versie van zichzelf kan worden”, aldus Hannelore Goeman, Vlaams fractieleidster van Vooruit. Extra voordeel: de schoolvakanties in Brussel zullen voor alle kinderen opnieuw gelijktijdig plaatsvinden.

Heel wat onderzoeken tonen aan dat de duur van een vakantie een groot effect heeft op de leerprestaties van jongeren. Zo loopt de helft van de  jongeren ernstig leerverlies op door te lange schoolvakanties. Vooruit.brussels stelt daarom voor de zomervakantie in te korten in ruil voor een extra week in de herfst- en krokusvakantie.

“Het is duidelijk dat minder lange zomervakanties voor minder leerverlies zorgen. Zeker bij jongeren die al een leerachterstand hebben opgelopen of die thuis geen Nederlands spreken. Willen we jongeren de beste kansen geven in ons onderwijs en voor de toekomst later, moeten we net zoals in onze buurlanden en Wallonië de schoolvakanties hervormen”, zegt Hannelore Goeman (Vooruit.brussels). 

Helaas blijft Vlaanderen achter. Vooruit.brussels wil die stilstand doorbreken en de Vlaamse schoolvakanties herschikken: we korten de zomervakantie in tot 6 weken, in ruil voor twee weken herfst- en krokusverlof.  Een systeem met een vast ritme van 7 weken les, gevolgd door 2 weken vakantie om tot rust te komen, te ontspannen en de batterijen opnieuw op te laden. Een systeem dat ten zuiden van de taalgrens sinds 2 jaar geapprecieerd wordt door leerlingen, leerkrachten en ouders. “Omdat Pasen dit schooljaar vroeg valt, gaan leerlingen in het Vlaamse onderwijs een lang derde trimester tegemoet. Meer regelmaat bij in- en ontspanning is beter, zowel voor leerling als leerkracht.

“Tegelijk geven we ouders meer ouderschapsverlof tegen een betere vergoeding. We belonen ouders die ouderschapsverlof verdelen over beide ouders door ze samen meer verlof te geven. Alleenstaanden krijgen automatisch recht op dat extra ouderschapsverlof. We maken het ook eenvoudiger om ouderschapsverlof in stukken op te nemen. Zo kan je tijdens de schoolvakanties voltijds ouderschapsverlof opnemen in weken, dagen of halve dagen. Vandaag kan dit alleen per maand”, aldus Goeman.

De Vlaamse lijsttrekster voor Brussel ziet hierin ook een oplossing voor de problematiek in Brussel. De krokusvakantie voor de Franstalige scholen is zonet begonnen. Maar dat bezorgt heel wat Brusselse ouders en gezinnen in de Vlaamse rand met kinderen in zowel een Franstalige als een Nederlandstalige school grote kopzorgen. Want de Krokusvakantie in Vlaanderen is al gepasseerd.

“Een dubbele vakantieregeling is voor ouders een chaotische puzzel om te leggen en om de opvang geregeld te krijgen. “Wanneer deze vakanties beter op elkaar afgestemd zijn, lossen we ook hier in Brussel de problemen voor veel ouders, werkgevers en de jeugdsector op én geven we leerlingen meer kansen.  Een win-win”, aldus Goeman.