one.brussels – Vooruit wil af van wurgcontracten in horeca - Vooruit.brussels

one.brussels – Vooruit wil af van wurgcontracten in horeca

We willen komaf maken met de ongezonde afhankelijkheid van horecazaken in het bezit van brouwerijen. Daarom dienen we in het Vlaams en Brussels Parlement een voorstel in om de handelshuurwet aan te passen.

Afnameverplichtingen moeten losgekoppeld worden van huurovereenkomsten

Met de voorstellen van one.brussels – Vooruit willen we de handelshuurwetgeving aanpassen in Vlaanderen en Brussel. We pleiten ervoor om verbintenissen die niets met de huur van het pand zelf te maken hebben, zoals afnameverplichtingen, los te koppelen van de huurovereenkomst.  Die ‘koppeling’ kan immers leiden tot het einde van de huurovereenkomst. En we vinden het niet logisch dat een uitbater zijn locatie verliest terwijl hij zich wel aan de huurbepalingen houdt. De huurlocatie is immers essentieel voor zijn broodwinning en voor de werkzekerheid van heel wat horecapersoneel.

Ook het drempelgeld in het vizier

Ook het “drempelgeld”, het bedrag dat de nieuwe huurder betaalt aan de verhuurder om gebruik te kunnen maken van een reeds opgebouwde handelszaak, moet herbekeken worden.  De waarde van een handelszaak, zoals bijvoorbeeld het cliënteel en de naamsbekendheid, is immers in grote mate de verdienste van de vorige uitbater. Daarenboven heeft de eigenaar van het pand er belang bij om over te stappen naar een nieuwe huurder, gezien hij dan opnieuw drempelgeld kan opeisen.

Daarom stellen we voor om in specifieke gevallen de helft van het drempelgeld door te storten naar de vorige uitbater. Op die manier plukken de uitbaters de vruchten van hun werk en versterken we het caféleven. We raken niet aan de vrijheid van contracteren, maar willen het bestaande onevenwicht herstellen.

Een levendige stad voor iedereen

Voor one.brussels – Vooruit is een bruisend caféleven essentieel in een stad als Brussel. Elke dag opnieuw zetten heel wat ondernemers en hun personeel zich daarvoor in met passie. Met onze voorstellen willen we onze steden levendig houden en bescherming bieden aan wie daarin investeert. Tegelijk zorgen we ervoor dat ook jonge, lokale brouwers de mogelijkheid krijgen om hun product te verkopen in deze horecazaken.