Stad brussel maakt aanbevelingen bekend rond de lakense binnengebieden - Vooruit.brussels

Stad brussel maakt aanbevelingen bekend rond de lakense binnengebieden

In 2020 lanceerde Stad Brussel een opdracht voor een studie van de Lakense binnengebieden. Het doel? Toekomstige vergunningsaanvragen beter kaderen om te kunnen waken over de leef- en woonkwaliteit van huidige en toekomstige bewoners. De studie bracht de bestaande situatie in kaart en stelde tevens een kader op waaraan toekomstige projecten in Laken zullen worden afgetoetst.

Wat is een binnengebied?

Als je de stad vanuit de lucht bekijkt, zie je dat er zich tussen de straten ‘bouwblokken’ aftekenen: een geheel aan woningen, met langs de achterkant tuinen of koterijen die op elkaar uitkomen. Die binnenkant van een bouwblok noemt men het ‘binnengebied’ (intérieur d’ilôt).

Bepaalde delen van Laken – en meer bepaald het stuk ten zuiden van spoorweglijn 50- zijn erg dicht bebouwd. De bouwblokken liggen tussen smalle straten en bestaan uit rijwoningen en oude industriële entrepots. De rijwoningen worden vandaag meestal ingenomen door meerdere gezinnen, wat geleid heeft tot een wildgroei aan koterijen achter de huizen. De industriële opslagruimtes en ateliers in de binnengebieden hebben er vaak decennia lang verlaten en verwaarloosd bijgelegen en worden de laatste jaren steeds vaker opgekocht door ontwikkelaars.

Waarom deze studie?

Stad Brussel staat, net zoals andere steden, voor enorme klimaatuitdagingen. Het fenomeen van de hitte-eilanden en steeds intensere regenval maken de stad tijdens bepaalde periodes heel onaangenaam. Stad Brussel zet maximaal in op de vergroening van de openbare ruimte maar ook op het niveau van de binnenhuizenblokken liggen belangrijke klimaatadaptieve kansen. De bestaande Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, het geheel van bouwregels in Brussel, is niet duidelijk voor wat betreft de ontwikkeling van de binnengebieden terwijl de Stad wel geconfronteerd wordt met veel aanvragen omtrent de verdichting van die gebieden. Specifiek in Laken is een wederkerende vraag de transformatie van (voormalig) industrieel weefsel in binnengebieden naar woningen. de zeer verdichte aard van de Lakense bouwblokken lijdt ook onder speculatie: aanvragers denken dat de bestaande volumes in de binnengebieden een verworven recht zijn en stellen bovenmatige projecten voor die de leef-en woonkwaliteit niet vooropstellen.

Om deze redenen achtte de Stad het nodig om een duidelijk kader vast te leggen. Elke vergunningsaanvraag in Laken die betrekking heeft op het binnengebied zal zich aan de nieuwe richtlijnen moeten houden. De aanbevelingen en de studie zijn te consulteren op de website van de Stad.

“Hoe kunnen we verstandig verdichten? Waar kunnen we ontharden? Als we de Stad leefbaar willen houden, moeten we inzetten op aantrekkelijke, kwalitatieve woningen met veel groene buitenruimte. Op het vlak van stedelijke ontwikkeling tackelen we die ambitie op meerdere fronten: we zetten maximaal in op ontharding en wateropvang in de openbare ruimte, we stelden een nieuw duurzaam ontwikkelingsplan op en we creëerden meerdere masterplannen met accenten op vergroening en zachte verbindingen. Deze studie en bijhorende richtlijnen brengen onze duurzame en leefbare visie nu ook naar de binnengebieden. We constateerden dat woonverdichtingsprojecten vaak ambitie en kwaliteit misten. Ik ben dan ook blij dat er een onderbouwd kader vastligt dat niet meer ter discussie zal worden gesteld en voor iedereen in de perimeter geldt.”, verduidelijkt Anaïs Maes, schepen bevoegd voor Stedenbouw en Openbare ruimte van de Stad Brussel