Sterke aanpak tegen straatracen is dringend nodig - Vooruit.brussels

Sterke aanpak tegen straatracen is dringend nodig

Straatracen is dagelijkse kost in sommige Brusselse wijken. Ronduit gevaarlijk. En er wordt te weinig aan gedaan. De politiezones werken niet samen. Er is ook geen overkoepelende analyse van het probleem, bij gebrek aan uniforme cijfers.

Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van de huidige regering. Het aanpakken van straatracen is een prioriteit in het verkeersveiligheidsplan tot 2030. In principe. Want de praktijk volgt niet.

Politiezones noch gemeenten werken samen. De aanpak gaat verschillende kanten uit. Gewestelijke coördinatie is nagenoeg onbestaande.

Het gewestelijk verkeersveiligheidsplan pleit al jaren voor een betere samenwerking tussen gemeenten en politiezones met betrekking tot straatracen. Dat blijft dode letter.

Deze cijfers kreeg ik

  • Politiezone Brussel-West: sinds 2019 respectievelijk 26, 18, 20, 38 en 9 overtredingen vastgesteld met betrekking tot straatracen
  • Politiezone Brussel-Elsene: geen specifieke cijfers over het aantal overtredingen, wel over de inbeslagnames van voertuigen: in 2020 werden 39 voertuigen administratief in beslag genomen en 9 voertuigen gerechtelijk. Voor 2021 was dat 31 en 5.
  • Politiezone Noord: in 2021 waren 299 gevallen van onaangepaste snelheid en 23 gevallen van gevaarlijk rijgedrag. In 2022 was dat 268 en 39. Dit jaar al 41 en 12.
  • Politiezone Montgomery heeft opvallend genoeg nog geen overtredingen van straatracers kunnen vaststellen.

Wat ik leer uit die cijfers

Het gaat alle kanten uit.

Elke zone heeft z’n eigen manier van tellen. Dat maakt een analyse op gewestelijk niveau onmogelijk.

De politiezones en gemeenten werken niet samen. Ook een gewestelijke coördinatie is nagenoeg onbestaande.

Het aantal klachten van Brusselaars wordt evenmin op grotere schaal bekeken. Dat zou nochtans een goed beeld geven van de wijken waar de focus op zou moeten liggen.

Beloftes niet ingelost

Een jaar geleden verklaarde de minister van Mobiliteit “dat de reeds genomen maatregelen niet lijken te volstaan om het verschijnsel van straatracen blijvend de kop in te drukken”.

Maar de nieuwe maatregelen komen niet van de grond.

  • Belofte om meer personeel toe te wijzen aan het team controles en sancties bij Brussel Mobiliteit: niet ingelost. Momenteel is één persoon voor die job gevonden. Er wordt gezocht naar een tweede persoon, maar volgens de minister er zijn geen kandidaten.
  • Ook een jaar geleden aangekondigd: een werkgroep om good practices uit te wisselen, waarin de verschillende politiezones samenkomen en ook buitenlandse voorbeelden analyseren. Werkgroep: nog niet opgericht. Timing: niet meegedeeld.

Tot slot nog dit: politiezone Zuid gebruikt camerabeelden om voertuigen op te sporen en in beslag te nemen. Dat werkt erg goed. Toch gebruikt geen enkele andere politiezones camerabeelden om straatracers op te sporen. Dat lijkt me een gemiste kans. Want er hangen overal camera’s.

Krachten bundelen

De pakkans en sanctie voor een straatracer hangt dus af van gemeente waar hij actief is. Dat is geen goede zaak.

Politiezones en gemeenten moeten samenwerken en het Gewest moet bijsturen voor een coherent beleid. Om daadwerkelijk overtreders te bestraffen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Lees ook mijn persbericht, het artikel in La Capitale (FR) of in Het Nieuwsblad (NL).