Studie over ondergrondse containers laat op zich wachten - Vooruit.brussels

Studie over ondergrondse containers laat op zich wachten

Fouad Ahidar: “Spijtig want zo schuiven we het netheidsprobleem op de lange baan”.

In een antwoord op de vraag van Brussels parlementslid Fouad Ahidar (Vooruit.brussels) stelt de minister bevoegd voor netheid Alain Maron dat de studie die de haalbaarheid van ondergrondse containers moet onderzoeken eind 2024 klaar zal zijn. “Brussel is al lang een vuile stad, door het bestellen van studies schuiven we het probleem alweer op de lange baan”, besluit Fouad Ahidar.

Brussel is vandaag een vuile stad: van rondslingerend zwerfvuil tot de bergen vuilniszakken die op straat staan wachten op de vuilniskar. Brussel heeft een netheidsprobleem. Vooruit.brussels pleit daarom al lang voor het uitrollen van ondergrondse containers in het Brussels gewest.

“In andere grote steden bestaat het principe al lang: Antwerpen, Amsterdam, Barcelona, Lissabon… En daar werkt het zeer goed. Het concept van vuilniszakken op het trottoir is achterhaald”, aldus Fouad Ahidar

Hoewel in het regeerakkoord staat dat bij de ontwikkeling van nieuwe wijken, ondergrondse containers een must zijn, zijn er in de realiteit deze legislatuur amper ondergrondse containers bijgekomen. De regering bestelde een tijd geleden wel een studie die de realisatie van ondergrondse containers verder moest onderzoeken – maar het resultaat daarvan zal pas eind 2024 bekend zijn.

“De voordelen van ondergrondse containers zijn nochtans legio: mensen zijn flexibel in wanneer ze hun vuilnis weggooien, vuilniszakken vormen geen obstakels meer op de voet- en fietspaden en ongedierte krijgt niet langer een kans. Jammer dat de minister besluit om het probleem naar de volgende regering door te schuiven”, besluit Fouad Ahidar.