Verklaring van Brussel ondertekend door 40 grote Europese steden - Vooruit.brussels

Verklaring van Brussel ondertekend door 40 grote Europese steden

Op initiatief van Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Gewest, en Ans Persoons, staatssecretaris voor Stedenbouw en Internationale Betrekkingen, bracht het Brussels gewest woensdag 40 burgemeesters en verkozenen van Europese steden en metropolen samen in het Egmontpaleis om de toekomst van het stedelijk beleid in Europa te bespreken. Europees Commissaris Elisa Ferreira bevoegd voor Cohesie en Hervormingen, de Voorzitter van het Comité van de Regio’s, de Voorzitter van de Commissie Regionale Ontwikkeling van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van Europese en internationale instellingen, 5 stedennetwerken en verenigingen waren eveneens aanwezig. Dit evenement maakt deel uit van het officiële programma van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, binnen het luik stedelijk beleid dat wordt voorgezeten en gecoördineerd door het Brussels gewest. Deze bijeenkomst op hoog niveau werd afgesloten met de ondertekening van de ‘Verklaring van Brussel’ een gezamenlijke verklaring van de burgemeesters gericht aan de Europese instellingen met concrete prioriteiten en aanbevelingen voor een sterk en ambitieus stedelijk beleid van de EU tijdens hun volgende Europese mandaat, na de verkiezingen in juni.

“Steden vormen het hart van het Europese project. Met bijna 3 op de 4 Europeanen die in stedelijke gebieden wonen, staan steden in de frontlinie als het gaat om de uitdagingen van de toekomst, zoals klimaatverandering, veerkrachtige openbare ruimten, betaalbare huisvesting van goede kwaliteit, onderwijs en infrastructuur, welvaart, sociale en gezondheidsbescherming en toegang tot cultuur. Dankzij het Brusselse luik van het Belgische voorzitterschap van de EU wordt de stem van de steden nu gehoord. Samen met de 40 burgemeesters die deze Verklaring hebben ondertekend, stellen we de toekomst van de steden opnieuw centraal in het debat. De komende 6 maanden zal Brussel de woordvoerder van de steden zijn bij het verdedigen van hun belangen en prioriteiten bij de Europese instellingen, in het bijzonder op het vlak van betaalbare, kwalitatieve en duurzame huisvesting.” verklaart Ans Persoons, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Europese & Internationale Betrekkingen.

Context:

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont nu al in stedelijke gebieden en de trend naar verstedelijking blijft zich doorzetten. Naar schatting zal in 2050 bijna 83% van de wereldbevolking in steden wonen. De toepassing van een groot aantal Europese beleidsmaatregelen heeft dan ook een rechtstreekse invloed op steden. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de stedelijke dimensie beter geïntegreerd wordt op Europees niveau. Tijdens het hele Belgische voorzitterschap van de EU zal het Brussels gewest een beleid verdedigen waarin de grote steden een rol spelen als partners en drijvende krachten om de doelstellingen van de EU te bereiken.

“Verklaring van Brussel”, een gezamenlijke verklaring

De “Verklaring van Brussel” die woensdag werd ondertekend door de Europese burgemeesters, is een fundamenteel element van het luik stedelijk beleid van het Belgische voorzitterschap van de EU. De Verklaring is opgesteld na een gezamenlijk proces waarbij de belangrijkste Europese steden en alle grote stedennetwerken betrokken waren. Ze is het resultaat van intensieve discussies en uitwisselingen die in juni 2023 van start gingen tijdens de in Brussels Urban Summit. ​

De Verklaring van Brussel is opgevat als een synthese van de belangrijkste problemen waarmee Europese steden te maken hebben en de instrumenten die ze nodig hebben om op te treden als drijvende kracht achter de bouw en het beleid van Europa. In het document worden de politieke prioriteiten van steden uiteengezet en worden prioriteiten en aanbevelingen voor de Europese instellingen voor hun toekomstige mandaat (2024-2029) geformuleerd. Zo pleiten de burgemeesters in de volgende legislatuur voor een EU-commissaris voor stedelijk beleid.

Tot nu toe is de verklaring ondertekend door 40 grote steden uit 19 lidstaten in heel Europa. Een aantal burgemeesters kwam naar de officiële ondertekeningsceremonie, die plaatsvond in de prestigieuze en symbolische setting van het Egmontpaleis, dat voorbehouden is voor ministeriële bijeenkomsten tijdens het Belgische voorzitterschap.

Onder hen de burgemeester van Helsinki Juhana Vartiainen, de burgemeester van Boedapest Gergely Szilveszteer Karàcsony, de burgemeester van Praag Bohuslav Svoboda, de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Straatsburg Jeanne Barseghian, de burgemeester van Tallinn Mihhail Kõlvart, de burgemeester van Zaragoza Natalia Chueca en de burgemeester van Braga Ricardo Rio. Een groot aantal burgemeesters van andere steden in de EU en ook verenigingen van steden hebben al aangegeven zich te willen aansluiten bij de lijst van ondertekenaars.