Talent ontwikkelen - Vooruit.brussels

Wat als elk kind in Brussel zijn talenten ten volle zou kunnen ontwikkelen?

Vandaag verspillen we te veel talent van onze Brusselse jongeren. Dat begint al in onze Nederlandstalige crèches en scholen. Het gebrek aan leerkrachten maakt dat ze uren in de studie zitten. Taalachterstand zorgt voor leerachterstand. Er zijn te veel lege brooddozen en te weinig plaatsen in Nederlandstalige crèches en scholen. Te veel jongeren verlaten de school zonder diploma. En dan is er nog de chaotische vakantieregeling.

Meer plaatsen in Nederlandstalige scholen en crèches

Eén derde van de ouders in Brussel vindt geen plaats in de kinderopvang en de scholen. Dat zorgt voor stress.  Wij investeren in goede, betaalbare crèches met 1 begeleider per 5 kinderen en 130 dagen gratis kinderopvang voor elk kind. Ook het aantal plaatsen in Nederlandstalige scholen moet omhoog. Via een uitbreiding van het aanbod en meer samenwerking met de Franstalige gemeenschap.

Een gezonde, gratis maaltijd op school voor elk kind in het basisonderwijs

Met een lege maag kan je niet leren. Toch zitten er vandaag nog Brusselse kinderen met honger in de klas. Dat is onaanvaardbaar… Wij willen voor elk kind in het lager onderwijs een gezonde, gratis maaltijd op school. Elke dag. In de scholen van de Stad Brussel bewijzen we dat het kan, nu is het aan Vlaanderen om dat mogelijk te maken in elke school. 

Nederlands als bindmiddel in een meertalige stad

In een smeltkroes als Brussel, is meertaligheid een troef. Op één voorwaarde: dat de kinderen voldoende basiskennis hebben van het Nederlands. Want taalachterstand = leerachterstand. Wij zorgen voor extra taalondersteuning in crèches en scholen. We zetten in op scholen die ook buiten de schooluren activiteiten aanbieden. Via sport, theater en kunst kunnen kinderen hun talenten ontdekken en al spelenderwijs Nederlands oefenen. Ook jeugdbewegingen en speelpleinwerking spelen een cruciale rol voor verdere studies.

Een sterke leerkracht voor elke klas

Wie als leerkracht kiest voor Brussel moet hiervoor beloond worden. We willen meer ademruimte creëren voor Brusselse leerkrachten door onderwijsassistenten in te zetten die hun taken verlichten. Door meer ondersteuning en een lerarenopleiding op maat van de grootstad. Zeker startende leerkrachten zullen extra begeleid worden. Want sterk onderwijs begint met een sterke leerkracht.

Schoolvakanties gelijktrekken

Dat er momenteel twee vakantieregelingen zijn in Brussel is absurd en zorgt voor organisatorische problemen bij gezinnen, jeugdorganisaties en bedrijven. Wij willen één vakantieregeling voor alle scholen met een betere spreiding zoals vandaag al het geval is in de Franse gemeenschap. Dat is niet alleen veel logischer maar gaat ook leerverlies tegen van kinderen die anders heel lang thuis zitten. Cruciaal dus om elk kind een eerlijke kans te geven.

Vraag onze folder aan!

Voor ons is de maat vol. Wij willen dat élk kind een eerlijke kans krijgt om de beste versie te worden van zichzelf. Wil jij daar ook aan bijdragen in Brussel? Hang dan het luik ‘Brussel is van iedereen’ van de poster aan je raam.

brussel-uniek-zoveel

Vandaag verspillen we te veel talent van onze Brusselse jongeren. Wij willen dat élk kind een eerlijke kans krijgt om de beste versie te worden van zichzelf. Dat willen we samen aanpakken.

brussel-uniek-zoveel