Veilige en propere wijken - Vooruit.brussels

Veilige en propere wijken

Veiligheid garanderen

Brussel moet voor iedereen een veilige stad zijn. Een stad zijn waar je je veilig voelt, een stad waar je op je gemak door de straten kan lopen. Brussel moet je huis en thuis zijn.

Brussel moet een stad zijn waar we respect hebben voor elkaar en waar iedereen de vrijheid heeft om helemaal zichzelf te zijn. Brussel is een stad van en voor mensen.

Net Brussel

Er is vooruitgang, maar het kan nog beter. En daar gaan wij voor! Voor een proper Brussel. Weg met de verloedering en de vuiligheid. Brussel moet een fijne stad zijn met leuke plekken.   

Daarom blijven we investeren in een veilige en kwalitatieve openbare ruimte. Op die manier zullen de bewoners hun wijken weer respecteren en proper houden!

Dak- en thuislozen

We mogen niet aanvaarden dat minderjarigen, daklozen en asielzoekers op straat moeten slapen. Onderdak en een snelle asielprocedure zijn hoogstnodig. Daarvoor moeten alle overheden samen hun verantwoordelijkheid nemen!

Debat over drugs

Drugs ontwrichten onze stad. Daarom is er nood aan een maatschappelijk debat over drugs. Een eerste stap in de goede richting? Cannabis uit het strafrecht halen. Zo kan de politie zich concentreren op handel in harddrugs en de grote dealers aanpakken.

Gevolgen van de klimaatcrisis

Brussel moet zich beter beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. Dus: vervuilende wagens weren, op een andere manier energie en voedsel produceren, isoleren, inzetten op de circulaire economie en bouwafval recycleren.

Daarnaast moeten we zoveel mogelijk bomen planten en groenzones creëren. Zo zorgen we voor een betere luchtkwaliteit en vermijden we overstromingen en hittegolven.