Iedereen Vooruit

Betaalbaar wonen

Jonge en grote gezinnen, singles en ouderen, zorgbehoevenden en tweeverdieners zonder hulp van de ouders, … in Brussel moet wonen voor iedereen betaalbaar zijn. Huizen voor mensen, niet voor winst.

Dat betekent ook dat we de energiecrisis moeten counteren. Investeren in energie en isolatie is een collectieve verantwoordelijkheid waar we met Vooruit.brussels helemaal voor gaan.

Crèches en onderwijs

Vandaag staat de kinderopvang zwaar onder druk. Verzorgers vallen uit, ouders moeten hun kinderen thuis opvangen enzovoort. Wij willen meer verzorgers per peuter en al het zorgpersoneel beter betalen. Zo garanderen we kwaliteitsvolle zorg.

Ook in het onderwijs is er een probleem: er zijn te weinig leerkrachten. Nochtans is onderwijs het belangrijkste wapen tegen ongelijkheid. Het beroep van lesgever opwaarderen is een must.

Jobs naar waarde schatten

Als we goed voor elkaar willen zorgen, moet iedereen zijn steentje bijdragen. Wie kan werken, moet aan de slag. In de eerste plaats moeten we de essentiële jobs valoriseren! En wie een hoog inkomen heeft, betaalt hogere belastingen.

Kwalitatieve gezondheidszorg

Zorgen voor mensen is een kerntaak van de overheid, met betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Vooruit.brussels is solidair met iedereen, zeker met mensen die het in deze samenleving moeilijker hebben.

Brussels DC

Meer samenwerking tussen de 19 gemeenten is een noodzaak op alle gebied: verdeling van sociale woningen, parken, opvang van asielzoekers, sportinfrastructuur en openbaar vervoer.

Er moet een efficiënte lokale dienstverlening zijn in alle wijken van een sterk, solidair en gerationaliseerd Brussels Gewest. Met minder structuren en minder politici maken we een helder en beter beleid voor iedereen, voor elke Brusseleir.