Waar we voor strijden - Vooruit.brussels

Waar we voor strijden

Brussel is van en voor iedereen. 

De voorbije jaren gaven wij de stad terug aan de bewoners met meer voetgangerszones, veilige fietspaden, nieuwe prachtige pleinen en parken. De kentering is ingezet en op die weg gaan we verder. Maar hoe zorgen we ervoor dat de stad van iedereen blijft? We moeten er niet alleen voor zorgen dat iedereen graag in Brussel woont, maar ook dat wonen in Brussel betaalbaar blijft! 

brussel-iedereen vooruit

Iedereen Vooruit

Een Brussel waar iedereen vooruitgaat, dat is onze strijd. Iedereen: jonge en grote gezinnen, singles en ouderen, zorgbehoevenden, tweeverdieners, …  Vooruit.brussels wil de koopkracht van alle Brusselaars garanderen en ervoor zorgen dat wonen betaalbaar is.   

Goede crèches en scholen voor onze kinderen, volwaardige jobs voor iedereen en betaalbare gezondheidszorg. Daarover gaat het en daarvoor is een betere samenwerking nodig tussen alle bestuursniveaus én een efficiënte dienstverlening. Dus minder structuren en minder politici.

Wat als wonen in Brussel voor iedereen betaalbaar zou zijn?

Lees hier onze voorstellen >>>

Wat als elk kind in Brussel zijn talenten ten volle zou kunnen ontwikkelen?

Lees hier onze voorstellen >>>

brussels-veilige-propere

Brussel, je thuis

Brussel moet voor iedereen een veilige stad zijn, een stad waar je op je gemak door de straten kan lopen. Waar we respect hebben voor elkaar en waar iedereen de vrijheid heeft om helemaal zichzelf te zijn.

Brussel heeft al vele leuke plekken en pleinen, maar om er echt een propere, leefbare stad van te maken is er meer nodig. Dan gaat het over oplossingen voor thuislozen, de aanpak van de drugsproblematiek en een betere bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

Wil je ook zo graag in een proper Brussel wonen?

Lees hier onze voorstellen >>>

brussel-uniek-zoveel

Brussel is buzzing

Brussel staat steeds meer synoniem voor een non-conformistische stad waar er veel gonst en beweegt – kunstgalerijen vestigen er zich, artiesten vinden er inspiratie, en je kan er lekker eten, lachen en dansen.  

Vooruit.brussels wil een klimaat scheppen waar het potentieel van onze hoofdstad én de talenten van alle Brusselaars zullen groeien. Waar er ruimte is voor initiatief en waar ondernemers de nodige steun krijgen. Een stad die volop leeft.