Waar we voor strijden

Het programma van Vooruit.brussels focust op zes speerpunten. Het doel? Een stad for the many, not the few.  

brussel-iedereen vooruit

Betaalbaar wonen
Woningen voor de mensen, niet voor de winsten

Onze stad is de duurste regio van België. Mensen in essentiële beroepen kunnen niet in Brussel blijven wonen. Er is een historisch tekort aan sociale woningen en een verouderd patrimonium. We pleiten voor een slimme verdichting van onze stad. Woningen beschikbaar voor alle inkomens. Een patrimonium klaar voor klimaatverandering.

Klik hier voor een samenvatting van ons programma >>>

brussel-iedereen vooruit

Veilige stad
Veilige stad voor iedereen. Overal en altijd.

Brussel moet voor iedereen een veilige stad zijn, een stad waar je op je gemak door de straten kan lopen. Waar we respect hebben voor elkaar en waar iedereen de vrijheid heeft om helemaal zichzelf te zijn. En dat op elk ogenblik van de dag.

Klik hier voor een samenvatting van ons programma >>>

brussel-iedereen vooruit

Propere stad
Een propere stad, leefbaar voor iedereen.

Brussel is een prachtige stad. Maar al te vaak ook een vuile stad. In de strijd tegen zwerfvuil, sluikstorten, vuile straten en pleinen, uitpuilende vuilnisbakken en wildplassers wordt te weinig vooruitgang geboekt. Wij roepen de status quo een halt toe. Want het kán anders. En het is nodig. De leefbaarheid van Brussel en haar internationale uitstraling staan op het spel.

Klik hier voor een samenvatting van ons programma >>>

brussel-iedereen vooruit

Kinderen en jongeren
Kansen voor elk ketje, om de beste versie te worden van zichzelf.

Vandaag verspillen we te veel talent. Te weinig plaatsen in crèches en scholen. Door het gebrek aan leerkrachten zitten leerlingen uren in de studie. Taalachterstand zorgt voor leerachterstand. Te veel lege brooddozen. Te veel jongeren verlaten de school zonder diploma. Het roer moet om. Omdat elk kind kansen moet krijgen. En omdat vroeg ingrijpen véél oplevert.

Klik hier voor een samenvatting van ons programma >>>

brussel-iedereen vooruit

Brussels is buzzing
Een stad die volop leeft. Overdag en ’s nachts.

Het is een plek van inspiratie voor artiesten en er valt altijd iets te beleven: kunstgalerijen te over, zo veel opties om lekker te eten, te lachen en te dansen. Het gonst en het bruist. En zo hoort het: een stad die volop leeft. Wij willen een klimaat scheppen waar Brussel dat potentieel nog meer uitbouwt. Waar de talenten van alle Brusselaars groeien. Met ruimte voor initiatief en steun voor ondernemers.

Klik hier voor een samenvatting van ons programma >>>

brussel-iedereen vooruit

Pact voor Brussel
Brussel staat op een kantelpunt.

Vandaag is het Brussels gewest erg ingewikkeld georganiseerd. Te veel bazen, te veel dubbel werk. Tegelijk heeft het Brussels Gewest zware schulden. Dit stellen wij voor: éérst intern orde op zaken stellen met een interne stadshervorming. Zorgen dat Brussel haar zaakjes op orde heeft. Daarna kunnen we het hebben over een staatshervorming, waar we meer middelen voor Brussel in de wacht slepen. Vooruit.brussels heeft de denkoefening al gemaakt, met Pact voor Brussel.

Klik hier voor een samenvatting van ons programma >>>