1. Ans Persoons - Vooruit.brussels

1. Ans Persoons

44
Laken

Mijn politiek vuur werd aangewakkerd na de eerste Zwarte Zondag, in 1991. Ik was 12, woonde in Antwerpen, en met elke overwinning van het Vlaams Blok groeide ook mijn rechtvaardigheidsgevoel en mijn drang om terug te vechten. Zo’n 10 jaar later belandde ik in Brussel, waar ik stage liep in het Europees Parlement.  

Als politicus nam mijn carrière echt vaart toen ik in 2012 schepen werd in de stad Brussel. Het Samusocial-schandaal in 2017 leek dat even een halt toe te roepen, want ik stapte op uit onvrede met de gang van zaken. Enkele maanden later lukte het me met de burgerlijst Change.brussels om een zetel te halen. Een mooie overwinning, en ik werd opnieuw schepen.  

Bij de stad was ik bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed en ook als staatssecretaris in de Brusselse regering mag ik op die thema’s verder werken. Op beide niveaus heb ik gemerkt dat we in Brussel op een wooncrisis afstevenen.  

Ik ben ervan overtuigd dat betaalbaar wonen, correct wonen, de basis is van alles. Als je daar voor zorgt, neem je veel ongerustheid en ontevredenheid weg bij mensen. Want zonder een deftig dak boven je hoofd, is het heel moeilijk om je te concentreren op andere zaken en een leven uit te bouwen.

Ik ben geboren en getogen in Antwerpen, maar studeerde, leefde en woonde al in verschillende steden. Ik startte met een studie Geschiedenis aan de Universiteit Gent, en trok nadien naar Parijs, waar ik een diploma Politieke Wetenschappen behaalde. 

Mijn droom voor Brussel

Mijn droom voor Brussel is een stad te zijn waar iedereen graag leeft, en het kan betalen om er te wonen. Een stad voor iedereen, met straten en pleinen op maat van jong en oud, veilig en proper. Met voldoende leerkrachten voor de klas en volle brooddozen in de eetzaal. Een stad die leeft, waar steeds iets te ontdekken valt. Waar mensen zich vrij voelen en waar iedereen vertrouwen heeft in de toekomst. 

Nieuws

Onze mensen

Ans Persoons

Staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering