5. Bieke Comer

40 | 
Anderlecht

De interesse in politiek heb ik altijd gehad. Maar toen ik in Brussel kwam wonen, besloot ik om mij actief politiek te engageren. De stad had mijn hart gestolen. Maar ik zag, zeker in de buurt waar ik toen woonde, Kuregem, dat er veel mensen uit de boot vielen. Het wakkerde mijn rechtvaardigheidsgevoel aan en ik wou kunnen meedenken over structurele oplossingen voor mijn buurt, mijn gemeente, mijn stad.

Na mijn rechtenstudies, kwam ik in Brussel wonen om te werken op de Vlaamse en Brusselse administratie. Sinds 2013 zet ik mij ook in voor een beter sociaalhuisvestingsbeleid. Want jezelf goed voelen in de buurt begint met het kunnen wonen in een betaalbare, kwaliteitsvolle woning.   

Sociale huisvesting  

Zo was ik 7 jaar bestuurder van de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, en 3 jaar voorzitter van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Daar heb ik mij toegelegd op het verbeteren van de organisatie, meer efficiëntie in de administratie en meer samenwerking over de grenzen van gemeentes heen. Ik ben heel trots dat ik heb gepleit en een aandeel heb in het feit dat we beter en slimmer renoveren. En dat we meer hebben geïnvesteerd in sociale nieuwbouwprojecten. Tot slot werd ik sinds oktober 2024 schepen in Anderlecht, bevoegd voor economie en werk, voor financiën en Nederlandstalige Aangelegenheden.    

Een Brussel waar je je thuis voelt  

Brussel moet een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt in zijn buurt. Een stad waar iedereen elkaar ziet, en naar elkaar omkijkt. Met buurten, waarin alles nabij is: de fijne buurtwinkels, kwaliteitsvolle scholen en crèches, aangename parken en gezellige ontmoetingsplaatsen voor de bewoners.