6. Damienne Anciaux – Tant

54 | 
Neder-Over-Heembeek

“Ik zet me al 20 jaar vol passie in binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Elk kind moet de beste versie worden van zichzelf, of het nu goed is met het hoofd of met de handen. En het niveau van het Nederlands in onze scholen moet omhoog want dat is de sleutel tot succes.” 

Meertaligheid is een troef in onze stad. Op één voorwaarde: dat kinderen voldoende basiskennis hebben van het Nederlands. Want taalachterstand = leerachterstand.  

We moeten het praktijkgericht onderwijs heropwaarderen. De keuze voor een praktische richting wordt nog te vaak als minderwaardig beschouwd. Dat is jammer want de Brusselse arbeidsmarkt schreeuwt om goed opgeleide vakmensen.  

Wie als leerkracht kiest voor Brussel moet hiervoor beloond worden. Ik wil dat er meer ademruimte komt voor Brusselse leerkrachten door co-teachers in te zetten die hun taken verlichten. Er is meer ondersteuning nodig en een lerarenopleiding op maat van de grootstad.  

Vlaanderen is bevoegd voor kinderopvang en onderwijs in Brussel. We moeten dus zorgen voor sterke Brusselse vertegenwoordigers in het Vlaams parlement. Daarom steun ik Hannelore. Ze wil werk maken van sterke kinderopvang en kwaliteitsvol onderwijs zodat elk kind een goede start krijgt.