15. Luc Mishalle

71 | 
Anderlecht

Mijn politieke interesse en engagement startte al jaren geleden. Zo lang geleden dat ik niet eens kan zeggen wanneer exact. Als artiest ligt mijn grootste interesse bij het cultuurbeleid, zowel op lokaal als grootstedelijk niveau. In Anderlecht ben ik al jaren actief op dat vlak, eerst als lid en nu als voorzitter van de cultuurraad.  

Als musicus heb ik In Anderlecht een goed contact met voormalig schepen en parlementslid Elke Roex. We spelen beiden saxofoon. Gaandeweg engageerde ik mij, onder haar impuls, om projecten op te zetten in Anderlecht. Zo was ik een drijvende kracht achter de grote muziekhappening voor 1000 jaar St Guido, het Cosmogolem traject rond Koen Van Mechelen en de oprichting van een lokaal muziekensemble. 

Mijn engagement is dus het meest zichtbaar op vlak van cultuur, maar ook groeikansen staat hoog op de agenda. Recent nam ik een nieuw, en heel belangrijk engagement op als OCMW-raadslid in Anderlecht. 

Mijn achtergrond 

Ik ben geboren en getogen in Antwerpen, volgde er studies aan het toenmalige Ufsia en UIA (vandaag Universiteit Antwerpen) waar ik als licentiaat rechten afstudeerde. Ik was er heel actief in studentenwerkgroepen, vooral als cultuurverantwoordelijke en ik speelde en studeerde ook intensief muziek.  

Na mijn studies werkte ik verscheidene jaren in Engeland als manager/musical director bij een groot theaterensemble. Terug in België bouwde ik een loopbaan uit bij internationale theaters en richtte ik MetX op. Hiermee produceerde ik een aantal innovatieve en gemeenschapsvormende muziekproducties. Eerst vanuit Antwerpen, daarna vanuit Waals-Brabant en nu al meer dan 20 jaar vanuit Brussel.  Op beleidsniveau was ik als voorzitter actief in de muziekcommissie van de Vlaamse Gemeenschap. 

Brussel als internationale voortrekker 

Mijn droom is dat Brussel haar internationale voortrekkersrol kan blijven spelen op gebied van de kunsten, en dat ze verder investeert in gemeenschapsvorming. Het Brussels gewest moet een baken blijven van positivisme, van een hechte gemeenschap in al haar verscheidenheid.