13. Patricia Rodrigues da Costa - Vooruit.brussels

13. Patricia Rodrigues da Costa

45
Jette

Ik ben een geboren en getogen Brusselaar met Congolese en Portugese roots. Ik kom uit een geëngageerde familie. Mijn ouders zijn afkomstig van Congo en hebben heel hun leven gestreden voor een beter RDC. Thuis ging het altijd rond politiek. Ironisch genoeg heb ik mezelf altijd voorgenomen om nooit aan politiek te doen, omdat het mijn ouders uiteindelijk uit elkaar heeft gedreven en zie mij hier nu zitten. Sinds mijn zestiende werk ik deels om mijn studies te bekostigen, omdat een schoolbeurs niet voldoende was. Ik heb ook mijn eigen zakgeld verdiend om af en toe iets leuks te kunnen doen met mijn vrienden. Ik begrijp dus heel goed wat het betekent om het niet breed te hebben. Cultuur en sport dienden voor mij als een uitlaatklep.  

Daarom zijn cultuur en sport voor mij heel belangrijk en moeten toegankelijk zijn voor iedereen. 

Ik heb een bachelor in communicatiebeheer & PR en een master in Politieke en Sociale Wetenschappen aan de VUB behaald. Ik werk als Public Affairs Advisor voor de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet. Voordien was ik persattaché van de eerste vrouwelijke Senaatsvoorzitter. Momenteel ben gemeenteraadslid en OCMW-raadslid in Jette. En sinds kort ook Vice-voorzitter van Visit. Brussels. 

Ik ben getrouwd met een bekende Belgische rapper en samen hebben we twee dochters.   

Mijn droom voor Brussel 

Iedereen moet zich hier thuis en veilig voelen en dat in een propere omgeving. Ik droom dat mijn kinderen zich vrij en veilig in Brussel kunnen bewegen. Een verbeterd, veilig en uitgebreid openbaar vervoer en een inclusievere samenleving met gelijke kansen voor iedereen zijn mijn idealen. 

Armoede manifesteert zich op alle levensdomeinen, ook op het vlak van gezondheid en hygiëne. De menstruatiearmoede is daarvan één aspect. In mijn rol als OCMW-raadslid zet ik me in voor de strijd tegen menstruatiearmoede. Ik streef ernaar dat elke vrouw en elk meisje toegang heeft tot de noodzakelijke menstruatieproducten. Samen kunnen we een samenleving creëren waar niemand  vergeten wordt. 

Nieuws

Onze mensen

Ans Persoons

Staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering