Pascal Smet

Ik heb de afgelopen 20 jaar gewerkt aan een ander Brussel. Een Brussel met aangename publieke ruimtes en meer plaats voor mensen en fietsen.

Loopbaan

“Op mijn achttiende kreeg ik de politieke microbe te pakken: het was de rakettencrisis en ik ging betogen tegen het plaatsen van Amerikaanse kernraketten in Europa.”

Ambitie voor Brussel

Eerst was Pascal een tijd SP-gemeenteraadslid in Beveren en provincieraadslid in Oost-Vlaanderen. Begin jaren 90 verhuisde hij naar Brussel en werkte er op het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen.

In 2003 ging hij weer in de actieve politiek als Brusselse staatssecretaris van Mobiliteit. Brussel moest vooral meer ambitie laten zien. Een jaar later werd hij minister van Mobiliteit en Openbare Werken in de Brusselse regering. In 2009 kwam de Brusselse sp.a in de oppositie en werd Pascal minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel in de Vlaamse regering.

Dromen voor Brussel

In de daaropvolgende legislatuur van 2014 tot 2019 was hij minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Hij gaf zijn droom gestalte voor een duurzame stadsontwikkeling door de openbare ruimte anders te verdelen en meer plaats te creëren voor beter openbaar vervoer, fietsers en voetgangers.

In 2019 werd Pascal Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

De ambitie: Brussel een smoel te geven en internationaal op de kaart zetten als de kosmopolitische, creatieve en ondernemende grootstad die ze is.

Wat maakt jou gelukkig?

Ik hou van de zonsonder- en opgang.

Wat is je dierbaarste bezit?

Een goede gezondheid is het voornaamste.