Een inclusief Brussel (LGBTQIA+-senioren)

In een inclusief Brussel kan iedereen vooruit 

Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn. Het komt niet aan anderen toe om jouw identiteit te bepalen of te zeggen hoe je je mag gedragen. Wie je bent, bepaal je zelf. Vooruit.brussels staat voorop de barricaden voor dat recht. Helaas worden LGBTQIA+ personen nog steeds geconfronteerd met discriminatie, geweld en gebrek aan erkenning van hun rechten. Zo worden nog te veel Brusselaars geconfronteerd worden met politiegeweld en een gebrek aan adequate slachtofferbejegening. Een vergeten groep zijn de LGBTQIA+ senioren die bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden bij het vinden van inclusieve zorg. 

Vooruit.brussels wil deze problemen concreet aanpakken:  

 • Inclusiviteit in de zorgsector 
  • Stigmatisering, discriminatie en gebrek aan begrip moeten verdwijnen uit ons zorglandschap. 
  • Streven naar inclusieve zorg met respectvolle en empathische benadering door zorgverleners, inclusief training om specifieke behoeften van verschillende groepen, inclusief LGBTQIA+ personen, te begrijpen. 
 • Inclusieve aanpak voor LGBTQIA+-senioren 
  • Streven naar inclusieve ouderenzorg waarbij LGBTQIA+-senioren zich thuis voelen. 
  • Personeel opgeleid en gesensibiliseerd om specifieke situaties en behoeften van LGBTQIA+-senioren te begrijpen en aan te pakken. 
 • Belang van professionele en kwalitatieve politionele slachtofferbejegening erkend 
  • Specifieke vorming voor politiedienst, inclusief betere opleiding en warme inrichting van politiecommissariaten. 
  • Focus op diverse doelgroepen, waaronder LGBTQIA+ personen die agressie ervaren, om slachtoffers comfortabel en gehoord te laten voelen. 
 • Verzamelen van betrouwbare kwantitatieve gegevens over geweld tegen LGBTQIA+ personen 
  • Verbetering van het inzamelingsproces en voortzetting financiering van proefprojecten via diverse kanalen, zoals LGBTQIA+ verenigingen, EVA’s en LISA’s. 
 • Onderzoek naar obstakels voor indienen van klachten en evaluatie van reactie van instanties 
  • Samenwerking met verschillende organisaties en instanties op gewestelijk niveau, onder coördinatie van safe.brussels. 

Vooruit.brussels zorgde er het laatste decennium voor dat het geslacht op de Mobib kaarten verdween en ondersteunde via haar minister verschillende LGBTQIA+ initiatieven en organisaties. Zo lagen we mee aan de basis van Rainbow city, het initiatief waarbij verschillende exemplarische gebouwen in Brussel op IDAHOT zich in de regenboogkleuren hullen.  Op federaal niveau blijven we ervoor zorgen dat iedereen vooruit kan.