Hoe maakt Vooruit.brussels van Brussel een stad op maat van jongeren?

Om van Brussel een stad te maken waar jongeren zich goed voelen en een toekomst kunnen uitbouwen, moet je op vele domeinen een sterk beleid uitbouwen. Lees hier onze plannen.

Drugsverslaafden, drugshandel en drugsgeweld zijn de laatste jaren erg zichtbaar in Brussel. Vele mensen lopen niet meer graag in het donker op straat. Het openbaar vervoer nemen na een nachtje op café of in de vroege uurtjes houdt risico’s in. Misschien ken ook jij iemand die overvallen is op weg naar huis.

Het drugsvraagstuk vraagt een andere aanpak. Vooruit.brussels wil een nieuwe en gespecialiseerde politie-eenheid oprichten. Focus? De strijd tegen de drugshandel en het geweld dat daarmee samenhangt. Onder leiding van een Brusselse drugscoördinator stellen we een gewestelijk drugsplan op.

Tegen de mensen die flink geld verdienen met de drugshandel en niet aarzelen om geweld te gebruiken treden we keihard op. Want dat zijn de criminelen. Het parket moet versterking krijgen, opdat de pv’s van de politie tot de finish geraken en elk feit wordt bestraft. Onder feiten verstaan we trouwens niet alleen fysieke agressie, maar ook seksuele intimidatie, racisme en ander ongepast gedrag. Als jij bent opgevoed om mensen met respect te behandelen, dan verwacht je hetzelfde terug. Terecht. We zorgen ervoor dat naast politie ook het personeel van de MIVB en stadswachters opgeleid zijn om doeltreffend te reageren op ongepast gedrag.

Dat je je niet veilig voelt om het openbaar vervoer te nemen of straten mijdt is begrijpelijk. Drugsverslaafden tegenkomen op je route is onaangenaam en zelfs gevaarlijk. Want wie verslaafd is, heeft een kort lontje en alles moet wijken voor die verslaving. Hoe kunnen we dat counteren? Door te focussen op de kern van het probleem: wie kampt met een verslaving is ziek en moet van die verslaving af. Maar op eigen houtje en zonder motivatie afkicken lukt nooit. Daarom willen wij meer druggebruikersruimtes en hulp ter plekke. In de eerste plaats om de schade te beperken, maar ook om het vertrouwen van de gebruiker te winnen en hem of haar op termijn toe te leiden naar een ontwenningstraject. Net zoals je een goede vriend zou helpen wanneer die het foute pad bewandelt. Dit gaat om kwetsbare mensen die het slachtoffer zijn van drugsbendes.

De drugsbendes zijn de criminelen, de gebruiker is een patiënt.

Op sommige dagen wandel je de deur uit en val je letterlijk over de vuilniszakken die buiten op de stoep staan. Wanneer de vuilniswagen gepasseerd is, dan merk je dat de straat nog altijd vol vuil ligt. Onze stad is vies en moet dringend properder.

Het systeem waarbij we vuilniszakken in alle kleuren van de regenboog moeten buiten zetten, dat wil Vooruit.brussels vervangen door ondergrondse containers en afvalpunten. Geen gedoe meer met die ingewikkelde vuilnisophaling. In de toekomst droppen jullie je afval simpelweg in een ondergrondse container in je buurt. Net zoals het systeem van de glascontainers.

In Brussel heerst er ook een straffeloosheid op vlak van sluikstorten. Het lijkt wel of iedereen zomaar zijn oude apparaten en meubels op straat kan zetten. We bestraffen sluikstorten en verhogen de boetes, maar we zorgen ook dat je makkelijk en meerdere keren per jaar een afspraak kan maken om groot huisvuil te laten ophalen.

Onze slogan is: “Nightlife is culture”. Vooruit.brussels wil het nachtleven in Brussel te allen tijde beschermen, want het nachtleven is een onderdeel van de Brusselse identiteit en vooral een onderdeel van jullie vrijheid. Daarom eisen we dat er in de volgende regering een minister komt, specifiek bevoegd voor het nachtleven. Deze minister zal zich laten bijstaan door de ‘Nachtraad van Brussel’ met clubeigenaars, dj’s en ook kleinere collectieven die vanuit de buik van de stad feesten organiseren. Iedereen moet mee aan boord, zodat jullie stem gehoord wordt.

Historische clubs moeten blijven bestaan. Ook voor nieuwe clubs moet er ruimte zijn in onze hoofdstad. Vooruit.brussels heeft alvast het Brussels nachtleven beschermd als immaterieel cultureel erfgoed. Daarmee maken we komaf met het wegpesten van een club. Iemand die naast een nachtclub of café komt wonen, zal geen tientallen klachten kunnen indienen wegens overlast. Zo beschermen we het nachtleven, waar jullie nieuwe vrienden maken en nieuwe liefdes leren kennen.

We maken ons geen illusies. Opgroeien in Brussel gaat niet altijd zorgeloos. Velen onder jullie krijgen te maken met armoede, onveilige thuissituaties, geweld of mentale problemen. Of kinderen gaan door een moeilijke periode, dat kan ook. Even kunnen ‘ontsnappen’ naar een park, plein, jeugdhuis, sportclub of eender welke plek waar je op je gemak bent is daarom heel belangrijk.

De Brusselse pleinen en parken zijn een plek waar jullie graag komen. Alleen zijn ze vaak verouderd en niet echt gemaakt om te ontspannen. Vooruit.brussels wil dat jullie input kunnen geven bij de herinrichting van zulke pleinen en parken. Op de pleinen planten we meer bomen en zorgen we voor banken en infrastructuur zodat ook meisjes zich er thuis voelen. Verder zijn er in onze straten en op onze pleinen voldoende drinkwaterfonteinen en openbare toiletten nodig. Ze installeren is één ding. Maar dat is niet alles. Want we moeten ze ook onderhouden en proper houden. Daar loopt het nogal eens mis.

Het uiteindelijke doel is dat er binnen de 500 meter van elke woning een pleintje of een park is waar jullie kunnen buiten zitten, op aangename banken of op een grasperk onder bomen die verkoeling bieden.

Je ontspannen, dat doe je vaak samen. Maar bezig zijn, je gedachten kunnen verzetten, dat is ook belangrijk. Daarom willen we jullie creativiteit en organisatietalent blijven aanmoedigen. Zalen die te vaak leeg staan in gebouwen van Brusselse gemeenten moeten jongeren tegen een lage prijs kunnen huren. We maken een databank van ruimtes die jullie kunnen gebruiken. Zodat jullie zelf een activiteit kunnen organiseren of zelf een idee of project kunnen uitwerken.

We weten dat jullie heel erg begaan zijn met het conflict tussen Palestina en Israël, en met de vele onschuldige slachtoffers die bij deze gruwel al om het leven gekomen zijn in Gaza. Vooruit.brussels windt er geen doekjes om: we veroordelen het geweld van Israël en pleiten voor een erkenning van Palestina als staat.

Met Caroline Gennez in de federale regering heeft Vooruit in België een voortrekkersrol genomen om een staakt-het-vuren te eisen, het buitensporig geweld in Gaza te veroordelen en meer humanitaire hulp te verzekeren voor de miljoenen mensen op de vlucht in Gaza. België heeft het hoofd koel gehouden en is het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen blijven steunen na beschuldigingen van Israël. Andere landen zijn ons daarin gevolgd. En we blijven vechten voor meer sancties tegen de extreemrechtse Israëlische regering en voor de erkenning van de Palestijnse staat.

Sommigen van jullie zijn waarschijnlijk opgegroeid in een appartement met veel mensen, waar kamers zijn zonder raam, waar problemen zijn zoals schimmel of waterlekken die niet aangepakt worden, waar de verwarming wel eens uitvalt. Een goede woning is de basis van alles. Een slechte woning geeft je stress.

Vooruit.brussels wil absoluut vermijden dat wonen in Brussel onbetaalbaar wordt. De huurprijzen mogen niet boven een bepaald niveau gaan, zodat ook minder rijke mensen nog in Brussel kunnen wonen. Het zijn namelijk de verplegers, leerkrachten, kassiersters, kuisvrouwen of brandweermannen, de mensen die de stad echt doen draaien. Maar met hun loon kunnen ze geen betaalbare woning meer vinden. Jouw ouders moeten je alle kansen kunnen geven. Dat begint met thuiskomen in een goede woning.

In nieuwbouwprojecten zorgen we dat er voldoende sociale woningen zijn, voor de mensen die het minder breed hebben. We kiezen er ook voor om speciaal appartementen te voorzien waar plaats is voor grote gezinnen of voor mensen met een handicap. Het recht op wonen moeten we te allen tijde beschermen.

De kans dat jullie in aanraking zijn gekomen met de politie is reëel. Net zoals de kans dat jullie een discussie hebben gehad met de politie. Het contact tussen jongeren en de politie zit niet goed. Waarschijnlijk doen agenten lacherig naar jullie toe en voelen jullie te weinig respect. Soms leidt het tot discussies en aanvaringen. Dat is problematisch.

Want jullie zijn onderdeel van de stad. Het is tijd dat de politie jullie niet meer als vijanden ziet. Maar het geldt ook in de andere richting. Agenten vragen hetzelfde: een beetje respect. Dat kan, maar dan moet er samen aan een betere relatie gewerkt worden. Vooruit.brussels stelt voor dat er een jeugdpolitie wordt uitgebouwd, net zoals in Gent. Deze agenten zijn aanwezig op evenementen waar jullie ook zijn en dienen als rechtstreeks contactpunt. Jullie kunnen in vertrouwen met hen praten of hen contacteren via hun eigen sociale mediakanalen. Deze rol is specifiek weggelegd voor agenten met een Brusselse achtergrond.

Want dat is voor Vooruit.brussels misschien nog het belangrijkst: het Brusselse politiekorps moet de stad weerspiegelen. Waarom zouden jullie niet op een dag agent worden? Politieagent zijn is een nobel beroep, maar we weten allemaal dat er een imagoprobleem is. Wij willen dat jullie de leerkrachten en agenten van morgen zijn. Zodat jullie mee de stad vorm kunnen geven en de volgende generatie jongeren echt kunnen begrijpen. Iemand uit West-Vlaanderen gaat niet begrijpen wat jullie als Brusselaars meemaken of waarom jullie liever op een plein zitten dan thuis. We willen agenten die Brussel echt kennen. Daarvoor hebben we jullie nodig.

Naar school gaan mag geen last zijn. Een school moet voor jullie een veilige haven zijn. Pestgedrag, vandalisme, verboden wapenbezit of het gebruik van drugs horen er absoluut niet thuis. Pesten is in onze samenleving geslopen. Het begint helaas vaak al op school. Jullie zijn allemaal ooit pestkoppen tegengekomen. Misschien heb je pesten aan den lijve meegemaakt. Misschien was je zelf een dader.

Tegen pesten treden we fors op. Scholen moeten in de toekomst externe ondersteuning krijgen om ervoor te zorgen dat kleine groepjes die mogelijk de boel verzieken kunnen bezinnen. We zorgen voor een time-out voor deze jongeren, met nadien ook een re-integratie en een leerplan op maat. Voor die re-integratie zijn er meerdere opties. Ofwel gaat de jongere terug voor 100 procent naar de schoolbanken, ofwel wordt er gezocht naar opties als duaal leren of deeltijds onderwijs.

Vooruit.brussels wil ervoor zorgen dat jullie kunnen rekenen op leerkrachten die met passie voor de klas staan. Leerkrachten die jullie niet in de steek laten halfweg het schooljaar. Daarom moet de lerarenopleiding beter, zodat er geëngageerde leerkrachten voor de klas staan. We willen daarnaast meer leerkrachten uit Brussel, zodat zij – net als jullie – voeling hebben met de stad en zich kunnen inleven. Daarom krijgt wie lesgeeft in Brussel en er ook al een aantal jaren woont een financieel voordeel.

Als we van Brussel een top studentenstad willen maken, moeten we werk maken van betaalbare koten. Vandaag zijn er 10.000 studentenkoten te kort. We moeten dringend extra studentenkoten creëren. Die moeten ook brandveilig en kwaliteitsvol zijn. Daar zorgen we voor met een kotlabel, met duidelijke regels waaraan de verhuurder van een studentenkamer moet voldoen. Geen huisjesmelkerij op de kop van onze studenten.

Om het overzicht te behouden richten we één gewestelijk online kotenplatform met alle informatie, waar je snel en makkelijk een kot kunt vinden, ook die van de universiteiten en hogescholen zelf.

We willen dat jullie op alle vlakken van de stad kunnen genieten. Op vertoon van jullie studentenkaart krijgen jullie bijkomende financiële voordelen, zodat jullie zorgeloos naar tentoonstellingen, cultuurvoorstellingen, cinema en andere evenementen in de stad kunnen gaan.

De hogescholen en universiteiten moedigen we aan om geen eilanden te vormen en samen met jullie deel te nemen aan het Brusselse leven, onder meer door hun infrastructuur open te stellen, maar ook door samenwerkingen aan te gaan met het socio-culturele verenigingsleven.

In Brussel is de realiteit helaas dat een kwart van de Brusselse jongeren werkzoekend is. Wanneer jullie op zoek gaan naar een eerste job, en zeker wanneer jullie daarbij struggles ondervinden, zorgen we dat niemand uit de boot valt. Actiris, de openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest moet een gerichte aanpak voeren tegen jeugdwerkloosheid door meer individuele begeleiding. We zorgen ervoor dat ze jullie echt leren begrijpen door jullie uit te nodigen voor panels. Daar kunnen jullie feedback geven over de werkmethodes van Actiris. Zo ontstaat er een betere voeling met jullie ervaringen tijdens die zoektocht naar een job.

Wie na twee jaar nog geen job gevonden heeft, krijgt een basisbaan. We zien erop toe dat er voor jullie gezorgd wordt en iedereen ook echt kansen krijgt. De basisbaan is een volwaardige job met een volwaardig loon en bevindt zich in een specifiek gebied waar lokale noden zijn. Zoals bijvoorbeeld ondersteuning in scholen of zorginstellingen. Voor wat hoort wat natuurlijk. We belonen wie werkt. Wanneer je een basisbaan weigert, verlies je ook je uitkering.

In een kosmopolitische stad als Brussel leven jullie dag in dag uit, op school en op straat, samen met mensen van verschillende afkomst, verschillende nationaliteiten en verschillende geloofsovertuigingen. Daarom gaan wij ervan uit dat neutraliteit zit in wat je doet, niet in wat je draagt. In Londen zie je toch ook agenten met een hoofddoek of een tulband. Het dragen van religieuze symbolen moet kunnen bij ambtenaren, leerkrachten, vuilnisophalers, agenten, enz… Veel jonge moslimvrouwen studeren af als leerkracht, maar vinden nadien geen job omdat ze een hoofddoek dragen. Wat een verspilling van talent. We hebben iedereen nodig in ons onderwijs.

Tegelijkertijd treden we wel op tegen bekeringsdrang op school of op de werkvloer. Jullie zijn volledig vrij in jullie geloofskeuze en daar moet iedereen respect voor hebben. Maar aan de andere kant mag je een eigen geloof niet opdringen of opleggen aan iemand anders.

Elke dag de juiste keuze en nooit een fout maken, dat bestaat niet. Maar de impact van een foute keuze verschilt. Voor sommigen van jullie zijn er grotere gevolgen dan voor iemand anders. We zijn ons ervan bewust dat iedereen fouten kan maken en op het foute pad kan geraken. Maar één ding is duidelijk: we geven jullie niet zomaar op. Wanneer een jongere in contact komt met het gerecht, dan geven we in de eerste plaats begeleiding. We benaderen dat op een positieve manier, zodat ieder van jullie zich opnieuw kan focussen op wat er echt toe doet: studies en aansluitend een mooie professionele carrière en een goede job.

Een foute keuze maken is natuurlijk één ding. Soms worden er echt bepaalde grenzen overschreden. Dan is er een straf nodig. Wanneer iemand van jullie zo’n straf heeft moeten uitzitten, pleiten we voor een re-integratie via “loopplankhuizen”. Dit zijn kleinschalige en in de buurt verankerde detentiehuizen, speciaal gericht op een jongere doelgroep. In Brussel zijn er nog geen dergelijke loopplankhuizen, maar ze moeten er komen. Jullie worden dan na een vrijlating begeleid naar een woning, zodat je sterker in je schoenen staat en niet op straat belandt wanneer je terugkeert naar de maatschappij.

Wie al een zomer in Brussel heeft meegemaakt, weet dat je de warmte letterlijk voelt omhoog komen uit de straatstenen. En waar kunnen jullie dan naartoe voor een duik in openlucht? Nergens.

De zomers in Brussel zijn steeds heter en er zijn simpelweg geen alternatieven. Pool is Cool doet zijn best met zijn openluchtzwembad Flow, maar het is tijd voor meer zwembaden. Hoe cool zou het zijn om meer plekken te hebben waar je in openlucht kan zwemmen, zoals bijvoorbeeld in het kanaal? Tegen 2030 wil Vooruit.brussels twee nieuwe openluchtzwembaden. Eentje op de site van Abattoir en eentje naast het Becodok aan het kanaal. Daar stoppen we niet. Om die crazy hete zomers echt op te vangen, willen we in de Brusselse parken waar mogelijk ook zwemvijvers installeren. Gedaan met het puffen en zweten in een te hete stad.

Om de stad nog koeler te maken is er daarnaast maar één oplossing: minder beton en meer gras en bomen. Overal waar het mogelijk is planten we extra bomen, zodat jullie schaduw kunnen opzoeken. Op grote (industrie)terreinen leggen we nieuwe groene ruimtes, vijvers en parken aan. Zo zorgen we voor gezonde lucht en verkoeling.

Kunstenaars, artiesten, muzikanten, dj’s, designers en alle andere creatieve mensen maken van Brussel een stad waar dag in dag uit iets te beleven valt. En dat moet zo blijven, want we willen dat jullie elke dag iets nieuws kunnen ontdekken en verrast kunnen worden. We zorgden er met onze staatssecretarissen Pascal Smet en Ans Persoons in de afgelopen 5 jaar voor dat er meer dan 200 nieuwe atelierplekken voor artiesten en kunstenaars bijkwamen. We ontvangen al jullie creativiteit met open armen.

Wanneer jullie een eigen ontwerp of creatie willen voorstellen en tonen in onze stad moeten jullie natuurlijk plekken hebben om dat te doen. Daar is een heel simpele oplossing voor, want in wijken als Dansaert staan heel veel vitrines en handelspanden leeg. We verplichten de eigenaars om deze open te stellen, zodat jullie er aan een lage prijs pop-ups kunnen organiseren. We zorgen dat de lege vitrines ingenomen worden door de creatieve geesten van Brussel.

Graffiti is een manier om je te uiten, dat zien we aan de vele tags in de stad. Je kan zeggen dat het zelfs onderdeel is van Brussel. Daarom hebben we een centraal graffitibeleid nodig. Illegale tags blijven we weghalen, maar we willen jullie plaatsen en muren aanbieden waar graffiti-kunst wel toegelaten is. Zowel openbare gebouwen als privépersonen kunnen ‘kale plekken’ ter beschikking stellen.

Heb je al op jongere leeftijd het gevoel dat een gewoon schooltraject niets voor jou is en dat je creatiever wil zijn? Dat snappen we volledig. Jullie moeten niet allemaal op een bureaujob mikken. We willen dat je je volledig kan uiten en de beste versie van jezelf kan zijn. Daarom zetten we in op voltijds secundair kunstonderwijs als derde volwaardige studiekeuze. Bovendien zorgen we nu al dat jouw creatief talent op steun kan rekenen via de debuutsubsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Die investeringen blijven we doen.

Slow fashion moet het in Brussel winnen van fast fashion. We maken ruimte voor jonge ontwerpers die duurzame kleding maken en die hergebruik vooropstellen in hun ontwerp. Jullie zijn gek van tweedehandswinkels en dat is meer dan logisch. Deze winkels mogen niet verdwijnen. Ze maken deel uit van jullie unieke identiteit. Sterker nog, we willen jullie aansporen om nog bewuster om te gaan met niet enkel kledij, maar ook met meubels, fietsen, elektrische apparaten en andere producten.

We zetten in op ‘reparatie-ateliers” waar jullie van experten kunnen leren om je eigen spullen te herstellen of waar je lokale herstellers leert kennen. Je buur kan zo je eerste aanspreekpunt worden. Niet enkel wanneer de melk op is, maar ook wanneer je koffiemachine het plots niet meer doet.

In een stad waar steeds meer gefietst wordt, zorgen we er ook voor dat de deelfiets van Villo verdwijnt en er een nieuwe deelfiets van de MIVB komt. Eentje die volledig elektrisch is en die bij het MIVB-abonnement hoort. Wie toch zijn eigen fiets wil behouden, en dat betaalbaar wil houden, moedigen we ook opnieuw aan om die zelf te onderhouden via lokale reparatie-ateliers.

Het is misschien minder evident dat je in de stad opgroeit met een huisdier, maar voor ons telt elk dier en elk leven. Het doet pijn wanneer je iemand ziet die zijn of haar hond slaat, een verlaten kitten om eten ziet bedelen of een kooi met een vogel zielig op een balkon ziet staan in de regen. Vooruit.brussels wil in de eerste plaats een Animal Cops Korps oprichten in Brussel. Dit treedt op tegen dierenmishandeling over heel het gewest, want elk dier heeft recht op een waardig bestaan.

Een kat of hond in huis halen is geen enkel probleem, zolang je er geen broedprogramma mee start waarbij je kittens en puppy’s verkoopt en er winst op maakt. Je blijft verplicht om als baasje een kat te steriliseren en registreren. Voor hondeneigenaars zorgen we voor extra hondenvriendelijke plekken zoals losloopweides.

Hoewel je in Brussel veel buren en vaak ook veel vrienden hebt, is het zeker niet altijd even vanzelfsprekend om iemand te vinden die enkele dagen voor je huisdier zorgt wanneer je op reis bent. Vooruit.brussels wil extra opvang creëren voor kleine huisdieren, in de stad en in de rand rond Brussel.

We moeten het verleden recht in de ogen kijken. De Brusselse regering is samen met de Congolese gemeenschap rond tafel gaan zitten en heeft al een eerste dekolonisatieactieplan goedgekeurd. Dat voeren we verder uit. Jullie worden nog dagelijks geconfronteerd met ons koloniaal verleden. Eén ding is zeker, we mogen niet goedpraten wat in het verleden gebeurd is.

Waar mogelijk bekijken we of we standbeelden en verwijzingen naar de kolonisatie kunnen verwijderen uit onze straten, parken en pleinen. Natuurlijk kan je niet alles in één keer verwijderen, daarom zorgen we voor extra uitleg en duiding op sommige plekken. Of laten we kunstenaars een oud standbeeld anders aankleden, zodat het ook een kritiek kan zijn op dat gruwelijk verleden.

We willen dat jullie vandaag niet meer geconfronteerd worden met het koloniale verleden. Jullie moeten je eigen toekomst kunnen schrijven en zelf met ideeën kunnen komen voor bijvoorbeeld een nieuw standbeeld waarin jullie jezelf wel herkennen.