Noordwijk

De voorbije jaren heeft Vooruit heel hard geïnvesteerd in de openbare ruimte: met parken en pleinen om te ontspannen en beter openbaar vervoer en fietspaden. Maar sommige wijken bleven stilstaan, bijvoorbeeld in de Noordwijk, rond de Brabantstraat, het Liedtsplein en het Colignonplein. We hebben de bewoners bevraagd en drugsoverlast en netheid werden er het vaakst genoemd als pijnpunt. Auto’s rijden nog vaak te snel. En ouders hebben stress om een plaats te vinden in een crèche of school. Wonen wordt onbetaalbaar.

Vandaag is het cruciaal dat wie wil wonen in Brussel, ook kan (blijven) wonen in Brussel. Ook in de Noordwijk. We willen wonen betaalbaar maken door een eerlijke woonfiscaliteit, meer (publieke) woningen en de strijd tegen misbruik door Airbnb en huisjesmelkers op te voeren. De verslavingsproblematiek en het mentaal welzijn moet ook lokaal een prioriteit worden. Al deze uitdagingen overstijgen de gemeentegrenzen en vragen om één coherente aanpak voor Brussel. Gedaan met de versnippering die voor verspilling en onrechtvaardigheid zorgt, gedaan met vertragingsmanoeuvres van lokale baronnen.

Daarom lanceren we een 10-puntenplan voor de Noordwijk waar Vooruit zal voor strijden :

  1. Een correcte aanpak van de drugsproblematiek. Drugsdealers moeten hard aangepakt worden en er moet een gebruikersruimte komen om verslaafden beter te kunnen begeleiden.
  2. Een aanpak van de schuldindustrie en gokverslaving door gokkantoren en -automaten te sluiten.
  3. Gratis gezonde schoolmaaltijden in elke lagere school in Schaarbeek.
  4. Een verbetering van de riolen om kelders te beschermen tegen overstromingen.
  5. Een nultolerantie voor sluikstort en afval op straat, met een wekelijks mobiel ophaalpunt voor grof afval, openbare vuilbakken op elke hoek van de straat, een netheidspact met handelaars en ondergrondse sorteerstraten.
  6. Een heraanleg van de Brabantstraat en het openstellen van kantoorparkings om de parkeerdruk weg te nemen, zeker in het weekend. Een parkje voor kinderen op de hoek van de Kwatrechtstraat en de Brabantstraat.
  7. Een prioriteit voor mentaal welzijn bij jongeren in de scholen, in een nieuw wijkgezondheidscentrum in de Dupontstraat en een OverKop-huis in de Vanderlindenstraat.
  8. Veilig naar school met een schoolstraat aan elke school en éénrichtingsverkeer in de Rubensstraat.
  9. Een groene verbinding tussen de Brabantstraat en het Josafatpark met een waterspiegel en speeltuin op het Lehonplein.
  10. Een “zomer in Schaarbeek” in en rond de Sint-Mariakerk.

Wij willen vooruit met Brussel. Van een stad voor enkelen naar een stad voor iedereen. Een stad die zorgt voor haar mensen en met inwoners die zorgen voor hun stad. Ook in de Noordwijk.