Een stad voor alle generaties, ook ouderen

Wat is het probleem? 

Onze stad is er de afgelopen 20 jaar enorm op vooruitgegaan, op vele vlakken. Maar de laatste tijd wringt er iets. Gewone dingen lijken onmogelijk geworden: een betaalbaar dak boven je hoofd, je veilig en vrij in de stad kunnen verplaatsen… We staan op een kantelpunt.  

De Brusselse bevolking verandert voortdurend. Aan de ene kant zijn er veel jonge Brusselaars. Aan de andere kant zijn er veel senioren. Voor al die mensen moet Brussel een thuis zijn.  

Hoe richt je de omgeving in? Hoe maken we het openbaar vervoer toegankelijk, zorgen we voor groen in de buurt, waar liggen scholen, winkels en crèches? Welke oplossingen zijn er als je woning te groot wordt of als je niet meer zelfstandig kunt wonen?  

Zulke dingen komen niet vanzelf. Een stad aangenaam maken voor álle leeftijden vergt denkwerk en acties. Op vele fronten. 2024 moet het jaar worden waarin we opnieuw een versnelling hoger schakelen. En aanpakken wat verkeerd loopt. We laten niemand achter.  

Wat wil Vooruit.brussels? 

Een stad for the many, not for the few. Op mensenmaat. Waar jong en oud harmonieus samenleven en alle generaties gedijen. Vooruit.brussels staat voor een alomvattende aanpak. 

In concreto 

 • Een uitgebreider aanbod van flexibele woonvormen zoals betaalbare senioren en serviceflats, intergenerationele woonprojecten, kangoeroewoningen, dagverzorgingscentra. 
 • Publieke ruimte ‘leeftijdsvriendelijk’ inrichten: betere straatverlichting, veilige voetpaden en oversteekplaatsen. 
 • In plaats van rommelige infrastructuur, ruim voldoende en inclusieve rustplaatsen in allerlei vormen: helder en overzichtelijk en gebruiksvriendelijk voor iedereen. 
 • Een strengere handhaving van het correct parkeren van steps.  
 • Openbare gebouwen en rijtuigen van het openbaar vervoer aanpassen voor mensen met een beperkte mobiliteit. Buschauffeurs pas laten vertrekken nadat reizigers met beperkte mobiliteit een zitplaats hebben gevonden. 
 • Zes politiezones samen in één zone, voorgezeten door de Minister-President en lokale politie dicht bij de burger voor meer veiligheid.  
 • Investeren in buurtgerichte zorg met een goede samenwerking tussen sociale loketten van het OCMW, wijkgezondheidscentra, buurthuizen en lokale dienstencentra.  
 • Bundelen van de hulpvragen waarbij de verschillende generaties in de buurt elkaar kunnen helpen: boodschappen, babysitten, aanbieden van studeerruimte voor studenten bij ouderen thuis, …  
 • Basis rusthuisfactuur nooit duurder dan het minimumpensioen. Invoering van een maximumfactuur. 
 • Elektronische loketten (gemeentelijke administratie, banken) zijn een goede aanvulling op de face-to-face dienstverlening maar kan die nooit volledig vervangen. We garanderen een fysiek alternatief. 
 • Aanstelling van een ouderenrechtencommissaris – vergelijk het met de kinderrechtencommissaris – die waakt over de rechten van senioren. Want zij zijn niet altijd in de positie om hun rechten af te dwingen. 

Oud is niet out. Bij het uittekenen van een stedelijk beleid hou je best rekening met kinderen en ouderen. Als zij mee kunnen, kan de rest ook mee. – Jos Bertrand

Daadkracht in het verleden 

 • De omslag van een stad voor auto’s naar een stad op mensenmaat, met véél meer plek voor zachte mobiliteit werd ingezet door Pascal Smet 
 • De nieuwe Stedenbouwkundige Verordening (2024) van Ans Persoons bepaalt de regels voor stedelijke ruimte van kwaliteit, met meer bomen in het straatbeeld, kwaliteitsvolle renovaties, betaalbare woningen en brede voet- en fietspaden.  
 • Els Rochette trapte de eerste sessie van de ‘RVG on tour’ af (2023), met thema ‘oud worden in de stad’. RVG on tour is een burgerparticipatietraject waarbij de volksvertegenwoordiger uit hun kot (= parlement) zijn gegaan om met senioren te spreken. Geen beleid over de hoofden van de mensen heen.