Bewegen en sporten in de stad

De uitdagingen

 • Zoektocht naar geschikte sportinfrastructuur bemoeilijkt door een gigantisch institutioneel kluwen.  
 • In de bevoegdheden rond sport zijn te veel politici bevoegd, te weinig verantwoordelijk.  
 • Er is onvoldoende sportinfrastructuur, met in de eerste plaats een gigantisch tekort aan zwemwater. Brussel heeft één openbaar zwembad per 68 000 inwoners, Wallonië één openbaar zwembad per 29 000 inwoners, Vlaanderen één zwembad per 22 000 inwoners 
 • Sportcompetities worden georganiseerd in taalgroepen waardoor Brusselse Nederlandstalige jongeren vaak in heel Vlaams-Brabant moeten gaan sporten maar niet tegen hun buurjongens kunnen voetballen. Er ontbreekt een Brusselse competitie.

De gevolgen 

 • Sporters en sportieve aanbieders en sportclubs geraken gedemotiveerd door onnodig veel puzzelwerk op zoek naar ruimte. 
 • Kinderen die zich niet kunnen verplaatsten buiten Brussel kunnen niet aan competitiesport doen   
 • Interessante tools zoals sport.brussels blijven onderbenut. Deze tool kan sporters en sportclubs begeleiden om geschikte infrastructuur te vinden, mits ze grondig up-to-date wordt gehouden en wordt uitgebreid. 
 • Sporters kiezen hun sportactiviteit op basis van taal, competitiekansen of locatie, zelden op basis van hun talenten. Er is te weinig uitwisseling tussen Brusselse sportclubs onderling en te weinig samenwerking tussen Vlaamse en Waalse sportfederaties om een straf sportlandschap in Brussel uit te tekenen.  

Wat wil Vooruit.Brussels? 

Sporten en bewegen hebben een enorme impact op dagdagelijkse leven van de Brusselaars. Of je nu sport om mentaal en fysiek strak in je vel te zitten of je sport in clubverband onder vrienden om nieuwe skills te leren. Sport moet er zijn voor iedereen!  

 • Bevoegdheden rond sport worden uitgeklaard.  
  • Het stadsgewest Brussel-Hoofdstad is bevoegd voor het lokale sportbeleid. Zo kan eindelijk werk gemaakt worden van een échte Brusselse sportcompetitie. 
  • Bovenlokale sportinfrastructuur worden door het stadsgewest beheerd. Dit doen we eerst met het zwemwater, gevolgd door bovenlokale (tennisvelden, voetbalterreinen, …) en lokale sportinfrastructuur.  
  • Sportinfrastructuur zijn transparant in openingsuren en beschikbaarheden en hebben een duidelijk prijzenbeleid.  
  • Sport.brussels wordt uitgebreid en speelt in op de hiaten in het Brussels sportaanbod. We bouwen een boekingscentrale in dit platform. 
 • We investeren vanuit Brussel in bijkomende bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur, waarbij we verwachten dat ook de andere bevoegde overheden investeren in Brussel-Hoofdstad.  
 • We zetten in op bijkomende sportinfrastructuur, met een focus op zwemwater. 
 • Voetbalclub Union krijgt een nieuw stadion, het Marienstadion biedt een plek voor een nieuw creatief-sportief project. 
 • Publieke gebouwen zoals scholen, gemeentelijke infrastructuuren  gemeenschapsinfrastructuur moeten maximaal en multifunctioneel opengesteld worden op een toegankelijke en betaalbare manier.  
 • Sportinfrastructuur hoeft niet steeds binnen vier muren. We investeren in sportprikkels in de openbare ruimte. Er gaat specifieke aandacht naar gender- en leeftijdsvriendelijke installaties of inplanting.