Betaalbaar wonen

Woningen voor de mensen, niet voor de winsten.

Wat wil Vooruit.brussels?

Met ons programma schuiven we een resoluut andere visie en aanpak op huisvesting en stadsontwikkeling naar voren, ondersteund door internationale inzichten en voorbeelden. We pleiten voor een slimme verdichting van onze stad, die sociaal inclusief is en onze klimaatweerbaarheid versterkt.

Massaal investeren in sociale en publieke woningen

 • We hervormen de stedenbouwkundige lasten door ze verplicht te gebruiken voor sociale huisvesting in rijke gemeenten die geen 15 % sociale huisvesting hebben.
 • In grote vastgoedontwikkelingen moet 25 % van de woningen een sociale woning zijn.

 

Investeren in nieuwe woontypes

 • Woningen voor keyworkers naar Londens model, waar we een deel van de woningen voorbehouden aan mensen met essentiële beroepen.
 • Meer coöperatieven en Community Land Trusts ontwikkelen
 • Investeren in nieuwe woonvormen die aangepast zijn aan de Brusselse noden: kangeroo-wonen, woonprojecten voor alleenstaande ouders.

 

Geen publieke gronden meer verkopen & slim verdichten om urban sprawl te vermijden

 • De ‘tweede kroon’ verdichten, met focus op mobiliteitsknooppunten en tegelijk dichtbebouwde wijken ontdichten en vergroenen. Wij willen meer solidariteit tussen rijke en arme gemeenten.
 • Niet zomaar volbouwen en mineraliseren, maar wel: gentle densification (d.w.z. geen torenwijken, maar slim verdichten in de hoogte met behoud van voldoende groen en recreatieve ruimte in de onmiddellijke omgeving).
 • We roepen een halt toe aan de verkoop van publieke gronden, behalve voor industriële gebieden.

 

Leegstand aanpakken

 • Betere meldingsprocedure en centrale databank, strengere boetes en een actief vervolgbeleid
 • Tijdelijk gebruik stimuleren van leegstaande ruimtes
 • Reconversie van kantoren naar woningen en andere functies versnellen

 

Huurmarkt reguleren

 • Huren niet hoger laten stijgen dan de inflatie, bevriezing van prijzen voor ‘energiezeven’.
 • We geven de paritaire huurcommissie rechtsprekende bevoegdheid, en we koppelen verhoogde steun en fiscale voordelen aan het vrijwillig hanteren van geconventioneerde huurprijzen.
 • We passen de wooncode aan om de rechten van huurders te versterken, en we automatiseren de toekenning van de huurtoelage.

 

Collectieve investeringen in energierenovatie

 • Shift van individuele naar collectieve benadering:
  • Uitrol van wijkrenovatieprogramma’s met focus op armere wijken
  • Grootschalig isolatieprogramma met als principe ‘terugbetaling via de meter’
  • Arme eigenaars die verhuren kunnen hun pand tijdelijk uit handen geven, waarbij de overheid renoveert en vervolgens verhuurt het tot investering teruggewonnen is
 • We maken een inhaalbeweging in de uitrol van warmtenetten in nieuwe wijken of grote projecten.