Betaalbaar wonen - Vooruit.brussels

Wat als wonen in Brussel voor iedereen betaalbaar zou zijn?

Huren en kopen is veel te duur in Brussel. Te veel mensen slapen op straat of vinden geen deftige woning. Ook die beroepen die Brussel doen draaien zoals leerkrachten, verpleegkundigen, horecamedewerkers, … worden uit de stad geduwd. We hebben ze nochtans heel hard nodig! Lees hier hoe wij dit willen aanpakken in vijf krachtlijnen.

Wonen is voor de mensen, niet voor winsten

De private markt slaagt er niet in om betaalbare huisvesting te voorzien. Daarom nemen wij als Brussels Gewest de regie in handen. Meer bouwen, renoveren en leegstand aanpakken met extra aandacht voor zij die de stad doen draaien. Essentiële beroepen zoals verpleegkundigen, leerkrachten of horecamedewerkers mogen niet uit de stad worden geduwd. Huisvesting is geen kapitaalmarkt: een dak boven het hoofd is een basisbehoefte en een fundamenteel mensenrecht.

 

Toekomstgericht en woonzeker wonen

Iedereen verdient het om betaalbaar, onbezorgd en kwaliteitsvol te wonen in de stad. Dat gaat verder dan kopen of huren. Dat vergt een nieuwe kijk op wonen in een stad. Een visie op lange termijn. Om levenslang in onze stad te kunnen wonen, moet het woonbeleid zich aanpassen aan de dromen en noden in elke levensfase. Van starterswoning naar gezinswoning en weer terug, van studentenhuis tot intergenerationele woning en collectieve woonvormen. Flexibel wonen hoort bij de stad.

 

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de verhuurder verhogen

De meeste Brusselaars zijn huurders. Velen van hen huren een woning die duur is en niet genoeg kwaliteit biedt. Het ontbreekt de verhuurder aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar moeten we aan werken. België heeft de minst gereguleerde huurmarkt van Europa. We grijpen in en streven naar een huurbeleid op mensenmaat. Een betere huurwet voor Brussel gaat over prijs, woonzekerheid en kwaliteit, vooral op het vlak van energie.

 

Dak- en thuislozen hebben nood aan een stabiele woonsituatie

Dak- en thuisloosheid is de meest extreme vorm van woonnood. Eerst een dak, dan de rest. Een eigen woning haalt daklozen uit de dagelijkse overlevingsmodus en biedt de mentale rust om verder vooruit te kijken. We zetten volledig in op het Housing First-principe om deze kwetsbare groep toegang tot individuele, duurzame en goedkope woningen te bieden met de nodige follow up. Zo willen we van Brussel een stad zonder dak- en thuislozen maken.

 

Collectieve duurzame renovaties en verhogen van de woningkwaliteit samen met vakmensen

Brussel is in ons land, en in vergelijking met de buurlanden, de stad waar het grootste aantal mensen in een gebrekkige woning leeft. De huidige premies geraken nu niet bij de Brusselaars die er nood aan hebben. We willen inzetten op collectieve renovaties van wijken en we willen de procedures vereenvoudigen.  Renoveren in samenwerking met vakmensen. Daarom investeren we in vakonderwijs en verlagen de drempel om beroep te doen op een architect of bouwexpert.

 

Vraag onze folder aan!

Voor ons is de maat vol. Iedereen moet in Brussel kunnen wonen. Wil jij ook bijdragen aan een betaalbaar Brussel? Hang dan het luik ‘Brussel is van iedereen’ van de poster aan je raam.

brussel-uniek-zoveel

Huren en kopen is veel te duur in Brussel. Te veel mensen slapen op straat of vinden geen deftige woning. Beroepen die de stad doen draaien, worden uit Brussel geduwd. Voor ons moet iedereen die in Brussel wil wonen dat ook betaalbaar kunnen doen. Dat willen we samen aanpakken.

brussel-uniek-zoveel