Hannelore Goeman

Ik geloof in de kracht van onderwijs. Onderwijs is de motor is van vooruitgang, dat heb ik zelf mogen ervaren in mijn familie. Daarom vecht ik voor sterk, betaalbaar onderwijs dat elk kind een eerlijke kans geeft om beste versie te worden van zichzelf. Of je nu goed bent met je hoofd of je handen, wie uw ouders ook zijn, welke taal ze spreken of wat ze verdienen.

Dat is cruciaal voor de toekomst van deze stad. Zoveel jonge mensen met plannen en dromen, zoveel potentieel om Brussel vooruit te doen gaan. Ik wil mij inzetten voor een stad waar elke Brusselaar kansen krijgt, waar iedereen zijn steentje bijdraagt en waardig ouder kan worden.

Loopbaan

“Als je vooruit wil in het leven, moet je hard werken en je best doen op school. Dat heb ik van mijn ouders geleerd. Ze hebben mij altijd gesteund om te blijven bijleren, van mijn studie geschiedenis aan de KULeuven, over een Master Europees beleid aan de Universiteit van Cambridge tot mijn doctoraat over integratiebeleid aan de VUB. Daar ben ik hen ongelooflijk dankbaar voor. Nu wil ik vechten om andere kinderen de kansen te geven die ik altijd heb gekregen.”

Start bij Animo

Haar politieke carrière startte Hannelore bij Animo (vandaag Jongsocialisten) als nationaal bestuurslid. In 2012 ging ze als adviseur Nederlandstalige Aangelegenheden werken op het kabinet van schepen van de Brussel Ans Persoons. Later werd ze secretaris van de sp.a-fractie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en partijsecretaris van de Brusselse sp.a-afdeling.

Onderwijs eerst

In mei 2016 volgde ze Elke Roex op als lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, waar ze lid was van de commissies Tewerkstelling en Economie. Hannelore werd ook sp.a-fractieleider in de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waar ze lid was van de commissies Algemene Zaken, Financiën en Welzijn.

Bij de verkiezingen van mei 2019 trok Hannelore Goeman de Brusselse sp.a-lijst voor het Vlaams Parlement. In december 2019 volgde ze Conner Rousseau op als fractieleider. In het Vlaams parlement focust ze zich – niet verrassend – vooral op het thema onderwijs.

Wat maakt jou gelukkig?

Mijn zoon die zijn kleine armpjes om mijn nek slaat, daar kan niks tegenop.

Wat is je dierbaarste bezit?

Mijn elektrische fiets. Ik weet niet hoe ik mijn leven anders georganiseerd zou moeten krijgen. Handig, gezond maar ook gewoon leuk.