Netheid - Vooruit.brussels

Wil jij ook zo graag in een proper Brussel wonen?

Zo willen wij dat aanpakken.

brussel-iedereen vooruit

Vuilnisophaling moet klantvriendelijker

Eerst was er de witte zak, twee keer per week. Dan kwam de oranje zak voor organisch afval. In verschillende gemeenten werd de ophaalfrequentie van de witte zak verminderd naar 1 keer per week. Erg vervelend. Wie in een klein appartement woont, zit nu langer met vaak stinkend afval in huis. Wie kan er nog aan uit?

De ophaaluren zijn te beperkt. Er ligt altijd wel ergens vuil op straat. De ophaling van afval moet op aangepaste uren in samenspraak met de buurt.

Er moeten meer mogelijkheden komen om tussendoor van je afval af te geraken. Daarom moeten oplossingen op buurtniveau, zoals ondergrondse containers of verplichte afvallokalen in nieuwe appartementsgebouwen, uitgewerkt worden. Er moet meer duidelijkheid komen over een eenvormige aanpak.

brussels-veilige-propere

Shift naar ondergrondse containers

Het ophalen van vuil in zakken die aan de voordeur worden gezet, moet plaats maken voor andere oplossingen. Veel mensen wonen klein en kunnen geen afval in een tuin of op een terras bewaren. Er moet in Brussel dringend werk gemaakt worden van ondergrondse containers! In andere grote steden bestaat ze al lang. Kijk maar naar Antwerpen, Amsterdam, Barcelona, Lissabon, …

De voordelen liggen voor de hand: mensen bepalen zelf wanneer ze hun afval weggooien, geen vuilniszakken meer op straat die ongedierte aantrekken, geen obstakels meer op voet- en fietspaden, minder vuilniswagens op de weg en geen stinkende straten bedolven onder vuilniszakken.

brussel-uniek-zoveel

Statiegeld helpt om zwerfvuil op een positieve manier aan te pakken

Wist je dat de netheidsdiensten van het Brussels Gewest ieder jaar meer dan 30.000 (!) ton zwerfvuil ophalen? Onze stad wordt overspoeld door zwerfvuil. Er moet dus dringend iets gebeuren als we Brussel proper willen krijgen. Een deel van de oplossing ligt bij de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes. Eerst moeten we mensen motiveren om minder blikjes en plastic flesjes te kopen. Als ze het toch doen, moeten we ze de mogelijkheid geven hun verpakkingsafval terug te brengen naar de winkel. Zoals we dat al met glazen flessen doen, met een laagdrempelig statiegeldsysteem. De invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes kwam er dankzij ons in het vorige regeerakkoord. Tot op vandaag werd dit nog niet gerealiseerd. We blijven er voor strijden om in samenspraak met de andere gewesten zo snel mogelijk dat statiegeld in te voeren.
brussel-uniek-zoveel

Iedereen uit Brussel moet toegang krijgen tot het containerpark

Het is toch logisch dat je je huisvuil zelf naar een containerpark kan brengen. Maar wist je dat er in Brussel maar 5 gewestelijke containerparken zijn, terwijl we er minstens 15 nodig hebben? Zo zou je ook op afspraak grofvuil thuis moeten kunnen laten ophalen buiten de werkuren.

De containerparken moeten vlotter bereikbaar worden en toegankelijk zijn voor iedereen die in Brussel woont. Ze moeten zorgen voor een flexibele en klantvriendelijke oplossing voor alle Brusselaars.

brussel-uniek-zoveel

Sluikstorten aanpakken

Als we ons echt samen gaan inzetten om Brussel properder te maken, dan vraagt dat een inspanning van iedereen. Wie zijn afval zo maar ergens gaat dumpen zal harder worden aangepakt. Sluikstorten kan echt niet voor ons.

brussel-uniek-zoveel

Iedereen wil graag wonen in een propere stad

We moeten het toegeven. Brussel is vandaag een vuile stad. Iedereen spreekt erover. Zelfs de toeristen die onze mooie stad bezoeken. Wie met de fiets Brussel doorkruist, ziet altijd wel ergens vuilniszakken op straat staan.

In andere Europese grootsteden is het probleem al aangepakt. Zij tonen aan de hand van goede voorbeelden de weg. En toch blijven ze in Brussel maar palaveren. Nog eens een studie. Nog eens een bevraging. Nog eens een discussie.

We kennen de oplossingen: duidelijkere huisvuilophaling, invoeren van statiegeld, plaatsen van ondergrondse containers, betere toegang tot de containerparken en vooral een hoop goede wil en daadkracht.

Vraag onze folder aan!

Voor ons is de maat vol. Brussel moet properder. Voor ons kan geen enkele wijk er vies en vuil bijliggen! Vraag dan onze folder aan en hang de boodschap ‘Bruxelles plus belle en propre’ voor je raam.

brussel-uniek-zoveel

Jammer genoeg zijn het vaak de meest kwetsbare wijken, die het meest te lijden hebben onder het netheidsprobleem. Voor ons kan geen enkele wijk er vies en vuil bijliggen! Voor ons moet iedereen vooruit. Dat willen we samen aanpakken.

brussel-uniek-zoveel