Een proper Brussel

Wij gaan resoluut voor een andere visie en aanpak.

Onze visie: een net Brussel, een leefbaar Brussel

Met ons programma schuiven we een resoluut andere visie en aanpak op ons netheidsbeleid naar voren. We hebben geen nood aan een zoveelste nieuwe studie, maar wel aan concrete, gedurfde stappen. Wij staan voor een beleid met de nodige sense of urgency, dat streng maar ook sociaal inclusief is, en zich inspireert op succesvolle buitenlandse voorbeelden.

Wij willen naar succesvoorbeelden uit het buitenland daarom resoluut overstappen op een alternatief systeem van ondergrondse containers waar mensen hun afval naar kunnen wegbrengen op ieder moment van de dag. In andere grote steden bestaat ze al lang. Kijk maar naar Antwerpen, Amsterdam, Barcelona, Lissabon, …De voordelen liggen voor de hand: mensen bepalen zelf wanneer ze hun afval weggooien, geen vuilniszakken meer op straat die ongedierte aantrekken, geen obstakels meer op voet- en fietspaden, minder vuilniswagens op de weg en geen stinkende straten bedolven onder vuilniszakken.

  • We rollen progressief een systeem uit van ondergrondse afvalstraten op buurt- en wijkniveau.
  • Bij de uitrol maken we een prioriteit van containers voor voedingsafval gezien hun geurhinder en aantrek voor ongedierte binnenshuis.
  • Op termijn komen er containers voor restafval, papier en karton, PMD, groenten-, fruit- en tuinafval, en glas.
  • Deze containers zijn 24/7 beschikbaar. Mensen hoeven geen ingewikkelde brochures meer te raadplegen over sorteerinstructies, ophaaluren en buitenzeturen.
  • Sensoren duiden aan wanneer een container gevuld is. De regelmaat van vuilnisophaling wordt afgestemd op de noden van de betrokken wijk, net zoals de concentratie van containers.
  • Ophaling in commerciële assen of schoolwijken kan ’s nachts gebeuren of buiten het spitsuur gebeuren.
 •  

We voeren de strijd op tegen sluikstorten, afval op straat werpen en wildplassen. We voeren een duidelijk preventiebeleid, maar zorgen ook voor strengere straffen.

 • We voeren de strijd op tegen sluikstorten, afval op straat werpen en wildplassen. We voeren een duidelijk preventiebeleid, maar zorgen ook voor strengere straffen.
  • We verhogen de GAS-boetes voor recidive en voeren taakstraffen in voor hardnekkige vervuilers.
  • We zorgen voor een eenmaking van sancties en het sanctiebeleid voor het vervuilen van de openbare weg. Ze gelden voor alle soorten overtredingen: hondenpoep, urineren, fluimen of spuwen, sluikstorten, fout sorteren, etc.
  • We verhogen de pakkans door te focussen op probleemzones en gerichte ‘trash-acties’. Een interventieteam werkt samen met de wijkcel van de politie om overtreders te betrappen.
  • Gewestelijke ambtenaren van Net Brussel kunnen GAS-boetes uitschrijven. Controleteams worden versterkt.

Voor winkels, bedrijven, evenementen, maar ook voor gekende probleemzones of zones van gewestelijk belang(Zuidstation, Noordstation, Tour & Taxis, …) verplichten we de invoering en naleving van een toegewijd Afval- en Netheidsplan (ANP), die privé en publiek samenbrengen en zo verplichten om tot werkbare en performante oplossingen te komen.

We maken van het nieuwe Becopark (dat uitblinkt in al haar sportfaciliteiten) het eerste rookvrij park van Brussel.

Brussel heeft dringend meer openbare toiletten nodig voor zowel vrouwen als mannen. We concentreren ons op drukke plaatsen, op openbare parken en speeltuinen. In de horeca hebben kinderen het recht om gratis naar het toilet te gaan.

Het gebruik van lachgas is aan een enorme opmars bezig. Er is werk gemaakt van een nationaal verbod op het bezit, de verkoop en het vervoer van lachgas. Toch blijft de effectieve bestrijding van het gebruik een noodzaak door personen die lachgasflessen in de openbare ruimte dumpen of die onder invloed van lachgas overlast veroorzaken te bestraffen.

Het is toch logisch dat je je huisvuil zelf naar een containerpark kan brengen. Maar wist je dat er in Brussel maar 5 gewestelijke containerparken zijn? Brussel heeft nood aan minstens 15 gewestelijke containerparken om aan de reële vraag te voldoen en op die wijze een toegankelijkheid te creëren die sluikstorten effectief terug te dringen. Zij moeten gratis zijn voor iedereen, ruime openingsuren hanteren, en flexibel omgaan met de aangebrachte volumes. Om zo snel als mogelijk de nood te lenigen installeren we op korte termijn reeds tijdelijke containerparken op ongebruikte percelen in de haven, bouwpercelen en in ongebruikte industriepanden.

Wist je dat de netheidsdiensten van het Brussels Gewest ieder jaar meer dan 30.000 (!) ton zwerfvuil ophalen? Onze stad wordt overspoeld door zwerfvuil. Er moet dus dringend iets gebeuren als we Brussel proper willen krijgen. Een deel van de oplossing ligt bij de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes. Er wordt al sinds 2018 getreuzeld met de invoering van dit systeem, terwijl Het engagement dit systeem voorbije legislatuur in te voeren, werd niet gerespecteerd. Statiegeld moet nu zo snel als mogelijk ingevoerd worden. We kiezen voor een systeem dat zo laagdrempelig als mogelijk is: mensen moeten de mogelijkheid hebben om hun plastiek flessen en blikjes in te ruilen in winkels en machines.