Koopkracht

Zodat u kan leven in plaats van overleven 

Om goed en gelukkig te kunnen leven moet je kunnen kopen wat je nodig hebt. Je moet dus voldoende koopkracht hebben. Je moet niet alleen kunnen kopen wat je nodig hebt om te overleven – zoals huisvesting, voedsel, energie, kleren, transport – en communicatiemiddelen – maar liefst ook wat meer: vakanties, hobby’s, uitstapjes… 

Rondkomen wordt steeds moeilijker voor veel Brusselaars. Bijna vier op de tien Brusselaars leeft onder de armoededrempel, een verhouding die dubbel zo hoog ligt in vergelijking met de rest van België. 

Enkele illustraties van beperkte koopkracht omvatten het onvermogen om versleten kleding te vervangen door nieuwe. In Brussel bevindt 15,2% zich in deze situatie, terwijl dit percentage in Vlaanderen slechts 5,5% is. 

Neem vakantie als een ander voorbeeld: een periode van ontspanning die algemeen erkend wordt als belangrijk voor het welzijn, en waar iedereen wel eens nood aan heeft. Ongeveer 36,4% van de inwoners van Brussel kan zich geen week vakantie buitenshuis veroorloven, in tegenstelling tot slechts 13,5% van de Vlamingen. 

Wanneer het dagelijkse bestaan slechts neerkomt op overleven, en mensen van de ene rekening naar de andere leven, mist er een cruciaal element in het leven. Het waarborgen van voldoende koopkracht is cruciaal, niet alleen voor het individu maar ook voor de samenleving als geheel. Onvoldoende koopkracht leidt tot een haperende economie en een terugval in de welvaart voor iedereen. De koopkracht van gezinnen en alleenstaanden beschermen, betekent dus ook de economische groei en de welvaartsstaat beschermen.  

Vooruit staat voor lonen verhogen en facturen verlagen, en dat doen we zo: 

Vooruit voor hogere lonen 

De socialisten hebben in de federale regering ervoor gezorgd dat lonen, pensioenen en uitkeringen mee stijgen met de kosten van levensonderhoud door ze te indexeren. In tegenstelling tot de voorgaande regering, die een indexatie weigerde (bekend als ‘indexsprong’), heeft onze partij de automatische indexatie volledig doorgevoerd. Zo hebben we in België de koopkracht van de mensen beter beschermd dan waar ook in Europa. 

Vooruit voor hogere pensioenen 

Daarnaast hebben we de minimumpensioenen opgetrokken tot 1.680 euro netto en zowel de uitkeringen als de laagste inkomens verhoogd. Ook dit zijn doortastende maatregelen die de koopkracht van gezinnen en alleenstaanden beschermen.

Vooruit voor lagere energiefacturen  

De koopkracht beschermen betekent voor Vooruit ook de facturen laag houden. Daarom hebben wij in de federale regering de facturen van de mensen verlaagd. Hoe? Dat deden we door de BTW op energie te verlagen van 21% naar 6%, aangezien we energie beschouwen als een basisbehoefte en niet als een luxe. Bovendien hebben we het sociaal energietarief uitgebreid naar meer dan een miljoen huishoudens en alleenstaanden, waardoor vooral de financieel kwetsbaarste groepen beschermd zijn tegen de stijgende energieprijzen. 

Maximumfactuur voor gezondheidszorg 

Ook kosten voor gezondheidszorg kunnen snel heel hoog oplopen. Daarom heeft Vooruit voor de laagste inkomens de maximumfactuur verlaagd. Dat betekent concreet het volgende: dat deze kwetsbare gezinnen of alleenstaanden maximaal 250 euro per jaar aan dokterskosten moeten uitgeven.  

Wat wil Vooruit voor de toekomst 

  • Wij willen een maximumfactuur voor onderwijs in het middelbaar onderwijs 
  • Wij willen maximumfactuur voor rusthuizen 
  • Wij willen dat u minder hoeft uit te geven aan huisvesting. Bekijk hier onze voorstellen rond betaalbaar wonen 
  • Wij willen belastingen beter verdelen, met lagere belasting op werk zodat u meer overhoudt 
  • Wij willen een scherpere consumentenwetgeving 

Voor Vooruit is koopkracht beschermen is een kerntaak van de welvaartsstaat. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zijn facturen kan blijven betalen, samen zorgen we ervoor dat de economie blijft draaien en de welvaartsstaat overeind blijft. 

Onze verwezenlijkingen spreken voor zich: U kan op ons vertrouwen dat wij altijd voor uw koopkracht zullen kiezen.