#ResetGoodMove – Vooruit.brussels pleit voor omslag van mobiliteitsplan naar levenskwaliteitsplan

Met Vooruit.brussels pleiten we voor het stoppen van het huidige electorale opbod aan symboolpolitiek, met als enige resultaat polarisatie en stilstand.

De volgende legislatuur heeft nood aan oplossingen, niet aan eindeloos geruzie. Wij willen een #ResetGoodMove met een primaire focus op de doelstellingen die er echt toe doen: gezonde lucht, veilig verkeer, herwaardering openbare ruimte, meer leefbare wijken. De mensen komen in het verweer, omdat ze betonblokken in de plaats hebben gekregen, terwijl ze nood hebben aan veilig ingerichte straten, mooie pleinen en parken. Ze hebben minder gekregen met de huidige Good Move, terwijl het meer had moeten zijn.

“We moeten de nadruk leggen op wat mensen te winnen hebben, want nu ligt de focus te veel op wat ze verliezen. Zodra een plein/straat echt verandert, zodra er meer speelruimte, banken, bomen zijn, gaat de weerstand snel liggen. We gaan ook de niet-Brusselaars moeten overtuigen. Zorgen dat er genoeg alternatieven zijn voor mensen uit de rand die hun auto wel willen achterlaten zodat ze vlot de stad kunnen binnen rijden met ons openbaar vervoer. Laten we de stad niet aan de hardste schreeuwers overlaten, maar wel aan de mensen die echt met oplossingen willen komen”, zegt Ans Persoons

Dogma’s zullen aan beide kanten moeten sneuvelen:

  • We zullen vlotter verkeer op de transitassen moeten realiseren, in de eerste plaats op de ring rond Brussel met het scheiden van lokaal en plaatselijk verkeer.
  • Het openbaar vervoer moet competitiever worden op vlak van tijdwinst: meer afgescheiden busbanen, trams in eigen bedding, en meer performante metro-operationaliteit.
  • Het bouwen van P&R parkings is volledig stilgevallen deze legislatuur, een bewuste keuze van de bevoegde Minister. Dat moet anders. Daarnaast moet er een volwaardige parkeerstrategie voor het parkeren buiten de weg komen, dus ondergronds of in afgezonderde parkeergebouwen.
  • #GoodLiving is de grootste bondgenoot van #ResetGoodMove: herbedenk de openbare ruimte, niet tégen de auto, maar wel vóór de bewoners. Ook de auto zal een plaats blijven nodig hebben in de stad, maar naar het model van Barcelona gebeurt het parkeren zoveel als mogelijk onder de grond en niet op de weg.
  • Vooruit.brussels wil op korte termijn het netwerk van veilige fietspaden afwerken door brede afgescheiden fietspaden aan te leggen op grote verkeersassen. En dat beloven we niet alleen. Dat deden we ook al!
  • Wie fietst wil die fiets ook veilig kunnen parkeren. De fietsboxen en fietsnietjes zijn vaak vol. Vooruit.brussels engageert zich om minstrens elke 150m fietsenparking te voorzien.
  • Onze woonwijken wil Vooruit.brussels inrichten op maat van de bewoners en vooral op maat van onze jongste bewoners. Dat doen we door een groot deel van de wijkwegen eenrichting te maken. Onnodig sluipverkeer kunnen we uit de woonwijken weren door die wagen op een slimme manier naar grote assen te leiden.
  • De stilstand rond Metro 3 is niet aanvaardbaar, zowel in het belang van de buurtbewoners, pendelaars als de economische ontwikkeling van ons gewest. Het is tijd om het geweer van schouder te veranderen en in te zetten op een nieuw financieringsmodel voor Noord-Bordet.
  • De interconnectiviteit met Vlaanderen moet prioritair versterkt worden: de aansluiting van de A12-tram op het Brussels net én de luchthaventram moeten prioritair uitgevoerd worden volgende legislatuur. Deze nieuwe projecten kunnen game changers worden. Het gebrek aan ambitie is de grootste vijand van de Brusselaar: durf de verlenging van de metro tot Groot-Bijgaarden te bestuderen, samen met Vlaanderen, zodat een heraanleg van de Keizer Karellaan tot stadsboulevard kan gebeuren zonder weerstand, … en zonder compromissen.
  • Smartmove zal er moeten komen, maar bij voorkeur in samenwerking met de andere gewesten, zodat de heffing toegepast kan worden in het hele grootstedelijke gebied rond Brussel. De Vlamingen hebben ook genoeg van alle sluipverkeer: we moeten het verkeer op de transitassen sturen en zo goed als mogelijk leiden naar OV-knooppunten en overstapparkings.

GoodMove is het geesteskind van Vooruit.brussels. Wij blijven ondubbelzinnig achter dit plan staan, maar pleiten voor een Reset: het plan is in zijn uitvoering te sterk herleid tot een mobiliteitsplan, terwijl het een levenskwaliteitsplan moet zijn dat zo een meer verbindend antwoord kan geven aan de Brusselaar: voor fietsers, voetgangers, auto’s en openbaar vervoer.

Willen we het draagvlak herstellen en onze leefbaarheid vergroten dan is deze #ResetGoodMove onontbeerlijk.

Wil je meer weten over onze visie op zachte mobiliteit? Zie ook https://www.vooruit.brussels/speerpunten/zachtemobiliteit/