Sint-Gillis en Vorst

Iedereen veilig en comfortabel vooruit in St-Gillis & Vorst 

Vooruit.brussels blijft strijden voor een stad op mensenmaat 

Vooruit.brussels is al 20 jaar dé drijvende kracht in de transformatie van Brussel naar een stad op maat van mensen. Een stad waar de publieke ruimte wordt ingericht om fijn vertoeven én je vlot te kunnen verplaatsen. 

Met Vooruit.brussels op kop is de metamorfose van St-Gillis de afgelopen jaren stevig ingezet. Wie herinnert zich nog dat de Parvis, het kloppend hart van 1060, niet zo lang geleden een sombere openluchtparking was? Onze Schepen Willem Stevens maakte van het desolate Marie-Jansonplein een prachtig nieuw multifunctioneel park waar jong en oud met volle teugen van geniet. Het aangrenzende Pierre-Pauluspark, ‘t Eendjespark in de volksmond, werd mooi gerenoveerd en het traject om van het Van Meenenplein een écht plein op mensenmaat te maken is gestart. 

De transformatie in St-Gillis is volop aan de gang en Vooruit.brussels wil er nu een versnelling hoger schakelen.  

In Vorst is de situatie jammer genoeg anders vandaag. We zijn ervan overtuigd dat wij als Vooruit.brussels ook hier een voortrekkersrol kunnen opnemen en de metamorfose van de publieke ruimte in goede banen kunnen leiden. Net zoals we in St-Gillis aan het doen zijn, willen we ook van Vorst definitief een stuk Brussel op mensenmaat maken. 

Naast de heraanleg van onze pleinen staat voor Vooruit.brussels 3 principes centraal om Vorst en Sint-Gillis veilig en comfortabel te maken voor iedereen: 

  • vlot doorgaand verkeer, afgescheiden fietspaden en brede trottoirs op de grote assen. 
  • woonwijken op maat van bewoners met vooral eenrichtingsstraten. 
  • comfortabel en efficiënt openbaar vervoer. 

(Foto Willem op Marie Janson toevoegen) 

Vlot verkeer en afgescheiden fietspaden op de grote assen 

Voor Vooruit.brussels is het prioritair om enkele grote verkeersassen in en rond St-Gillis en Vorst aan te pakken. Op deze grote assen zorgen conflictsituaties tussen auto’s, trams en bussen, voetgangers en fietsers vandaag voor onveilige omstandigheden en voor onnodige verkeersdrukte. Hierdoor zoeken veel automobilisten alternatieve sluiproutes via onze woonwijken. 

Door het autoverkeer, het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers zo goed mogelijk van elkaar te scheiden op enkele cruciale assen zorgen we ervoor dat iedereen zich vlot, comfortabel én veilig kan verplaatsen op deze assen. Bovendien zal dit resulteren in veel minder onnodig autoverkeer in onze rustige woonwijken tijdens de spitsuren. 

Fietsers worden op deze assen beveiligd van het autoverkeer door afgescheiden fietspad aan te leggen. Dit doen we zoveel mogelijk door een groene berm met lagen planten te voorzien tussen de rijweg en het fietspad. 

Op elke grote as voorzien we ook brede trottoirs die visueel duidelijk te onderscheiden zijn van het fietspad. 

De resterende ruimte kan worden voorzien voor parkeerplaatsen (die we in de mate van het mogelijke ontharden) afgewisseld met bomen. 

woonwijken op maat van bewoners met hoofdzakelijk eenrichtingsstraten 

Onze woonwijken moeten bereikbaar zijn voor de bewoners. Te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto. We moeten onze straten zo inrichten dat iedereen zich comfortabel en veilig in z’n buurt kan verplaatsen en we moeten er ook voor zorgen dat er in onze openbare ruimte plaats vrijkomt om andere dingen mee te doen in het belang van wie er woont. Dat doen we door een groot deel van de wijkwegen eenrichting te maken. 

Waarom kiezen we voor éénrichtingsstraten? 

  • Alles blijft bereikbaar voor iedereen, ongeacht hoe je je verplaatst. 
  • Overbodig verkeer van mensen die niet in de buurt wonen kan om een slimme manier naar de grote assen worden geleid 
  • Er kunnen voldoende parkeerplaatsen worden voorzien voor auto’s en fietsen van bewoners. 
  • Er komt véél extra ruimte bij om leuke en nuttige dingen mee te doen, zoals: 
  • Meer bomen en struiken in onze straten aanplanten 
  • Banken en speeltuigen voorzien voor jong en oud 
  • Eindelijk ondergrondse afvalcontainers te voorzien, zodat de Brusselaars niet onnodig lang met hun vuilnis blijven zitten.

Onze wijkwegen richten we opnieuw in op één niveau ‘plain pied’ en aan alle kruispunten maken we veilige oversteekplaatsen en voorzien we ‘oren’. Waar het kan creëren we nieuwe buurtpleintjes, speelzones en hondenweides.  Wijkwegen die aan een school liggen richten we in als Schoolstraat. 

Comfortabel en efficiënt openbaar vervoer 

Wie in de spitsuren een tram of een bus vanuit St Gillis of Vorst neemt richting het centrum voelt zich vaak als een sardientje in een blik. Vooruit.brussels wil de frequentie op belangrijke tram- en buslijnen zoals (92, 54, ….) drastisch verhogen zodat het openbaar vervoer nemen de meest comfortabele optie wordt.  

Te vaak staan de trams en bussen in Vorst en in Sint-Gillis vast door autofiles of verrijdbare hindernissen, zoals foutgeparkeerde auto’s. Vooruit.brussels wil het openbaar vervoer zoveel mogelijk in een eigen bedding laten rijden en foutparkeren onmogelijk maken zodat het openbaar vervoer de meest efficiënte optie wordt. 

De oude trams (PCC) die vandaag nog heel regelmatig rijden op de lijnen 92, 81, … zijn niet goed toegankelijk. Zeker niet voor ouderen, mensen met beperkte mobiliteit en met buggies. Voor Vooruit.brussels is investeren in kwalitatief en comfortabel openbaar vervoer.  Vooruit.brussels wil de oude voertuigen op korte termijn vervangen door nieuwe trams  

Vooruit.brussels wil een rechtstreekse tramlijn realiseren die het centrum van Vorst verbindt met het nieuwe mobiliteitsknooppunt Albert en met de ULB / VUB. 

Tram 7, die momenteel de Heizel in Laeken verbindt met Vanderkindere in Ukkel, moet worden doorgetrokken naar het nieuwe mobiliteitsknooppunt Albert en nadien worden verbonden met de bestaande tramsporen aan Rochefort.  

Vooruit.brussels wil ook tramlijn 82 verlengen naar de Bemptsite.