Veiligheid

Je thuis voelen begint bij je veilig voelen.

Wat wil Vooruit.brussels?

Een stad ‘for the many, not the few’. Vooruit.brussels staat voor een allesomvattende aanpak van veiligheid. Met de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest aan het roer.

Leiderschap en centrale sturing

 • Het commando ligt bij de minister-president, die Brussel vertegenwoordigt bij de federale overheid. Dat is onmisbaar als het gaat om vraagstukken die de draagkracht van de lokale politie overstijgen (drugsvraagstuk, wapenhandel, terrorisme, mensenhandel, georganiseerde woninginbraak en andere eigendomsdelicten).
 • Meer slagkracht voor de gewestelijke veiligheidsdienst brussels onder leiding van de Hoge Ambtenaar alsook verdere uitbouw van het crisiscentrum. Bij ingrijpende crisissen zijn overzicht en centrale aansturing cruciaal. Denk aan de aanslag op drie Zweedse voetbalsupporters van 16/10/23, daar heeft het crisiscentrumvan safe.brussels zijn nut bewezen.
 • Zes politiezones samenbrengen in één zone, voorgezeten door de minister-president.

 

Lokale politie dicht bij de burger

 • Om veiligheid te garanderen is repressie nodig. Daders moeten een straf krijgen. Tegelijk is preventie nodig via nabije politiediensten. Zij zijn de ogen en oren van de wijk.
 • Wijkagenten te voet en op de fiets, LISA’s Lokale politie antennes per wijk (local security antenna’s = laagdrempelige dienstverlening).
 • Meer diversiteit bij het politiekorps, o.a. door vooropleidingen voor Brusselse jongeren. Daarnaast ook mogelijk maken dat kandidaten hun rijbewijs halen tijdens de opleiding. Het hebben van een rijbewijs is een drempel, veel Brusselse jongeren hebben geen rijbewijs en het is duur om dat rijbewijs te behalen.
 • Werk maken van professioneel profileren. Tegengaan van etnisch profileren. Wanneer bepaalde groepen telkens weer zonder goede argumenten geviseerd worden daalt het vertrouwen in de ordediensten.
 • Een duidelijk en uniform protocol om familie te verwittigen als er een slachtoffer valt bij een politie-optreden. Één protocol voor alle politiezones (in afwachting van één politiezone).
 • Uniform beleid rond het gebruik van ‘bodycams’ en een betere opleiding hierover, want momenteel is er te weinig kennis.
 • Update van de KUL-norm voor meer lokale agenten. De norm dateert van 1999, het aantal inwoners van het Brussels Gewest nam toe met een derde, terwijl het aantal agenten niet mee evolueerde.

 

Versterking parket en ketenaanpak

 • Versterking parket (want onderbemand) en ketenaanpak: straffen moeten ook worden uitgevoerd, want anders heerst er straffeloosheid.
 • Criminelen niet ongemoeid laten. We moeten een zinvolle detentie uitbouwen en nazorg voorzien, want ooit komen mensen terug vrij.

 

Paradigmashift drugs

 • Een gebruiker niet beschouwen als een crimineel, maar als een persoon met een verslaving die gezondheidszorg nodig heeft = besparing werk voor parket en politiediensten.
 • Meerdererisicobeperkende druggebruikersruimten naar het voorbeeld van GATE (de eerste druggebruikersruimte van Brussel).
 • We richten eveneens kleinschalige en gedecentraliseerde druggebruikersruimtes in op de plekken waar het publiek druggebruik veelvuldig voorkomt. We starten met een mobiele risicobeperkende druggebruikersruimte die zich kan verplaatsen naar probleemgebieden.
 • Concentreren op de criminelen die geld verdienen met de drugshandel.

 

Verkeersveiligheid

 • Zero tolerance straatracers en snelheidsduivels.
 • Algemene regie voor ANPR-camera’s en andere openbare bewakingscamera’s.

 

Strijd tegen (seksuele) intimidatie en interfamiliaal geweld

 • Eén sterk initiatief rond veiligheid in het nachtleven in plaats van de aparte en versnipperde systemen van vandaag.
 • Meer woonoplossingen voor slachtoffers geweld in huis (vrouwen, jongeren LGBTQIA+ die thuis niet veilig zijn).
 • Veilige inrichting van publieke ruimte als een plek voor iedereen voor meer sociale veiligheid.
 • Voldoende aandacht en zorg voor slachtoffers vanaf het moment dat ze bij de politie klacht indienen.
 • Apothekers inschakelen voor melding van intrafamiliaal geweld (zoals tijdens de coronapandemie).