Bieke Comer

Door in te zetten op crèches en onderwijs wil ik een sterke start geven aan onze kinderen, zodat ze hun weg vinden in onze maatschappij. Brussel nog meer laten bruisen met handel in de buurt, economie, werk. Verbinding, daarover gaat het, iedereen moet zich hier in Brussel goed voelen.

Loopbaan

Sinds 2009 woont Bieke Comer in Anderlecht, eerst in de wijk Kuregem, nu in Scheut. Bieke is getrouwd en mama van twee kindjes. Ze kent de gemeente Anderlecht door en door, en is er al 13 jaren actief in de lokale afdeling.

Huisvesting

Binnen de Brusselse administratie voor het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) werkte Bieke als juriste. Op politiek vlak spitste ze zich toe op de sociale huisvestingssector, eerst als bestuurder van de Anderlechtse Haard en sinds 2020 als voorzitter van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

Gezinsbeleid

Daarnaast zet ze zich in voor het Anderlechts gezinsbeleid als voorzitter van Ket in Anderlecht, dat onder meer het Huis van het Kind en de IBO KIK omvat. Vanaf eind september 2023 is ze schepen in Anderlecht.

Wat maakt jou gelukkig?

Mijn gezin, toevallige ontmoetingen en zwemmen in de zee.

Wat is je dierbaarste bezit?

Mijn fotoboeken en mijn fiets.