Els Rochette

Mensenrechten voor iedereen, daar doe ik het voor. In Brussel komt de wereld samen en dat is een enorme rijkdom. Ik vind het onaanvaardbaar dat mensen in onze stad aan de straat zijn overgeleverd. Iedereen verdient een veilige plek om te wonen.

Loopbaan

“20 jaar werkte ik met mensen op de vlucht. Ik weet hoe dierbaar het is om jezelf te kunnen zijn, om je mening te mogen zeggen waar en wanneer je wil. Het is belangrijk om te mogen opkomen voor jezelf en voor anderen zonder daarvoor vervolgd te worden. Daarom wil ik de stem zijn voor gelijke rechten voor iedereen: LGTBQI+, vrouwen, minderheden, thuislozen, … Ik blijf strijden tegen racisme en fascisme. Daarom werk ik mee aan een veilig Brussel.”

Realitycheck

Els Rochette behaalde haar bachelordiploma sociaal werk aan de Katholieke Universiteit Brussel. Haar eerste job was als straathoekwerker bij Adzon. Daar kwam ze in contact met kwetsbare jongens die sekswerk deden. Het was meteen een realitycheck. Daarna was ze drie jaar docent aan de sociale school van Heverlee. Later kwam Els terecht bij Globe Aroma, een open kunstenhuis voor nieuwkomers, asielzoekers en Brusselaars. Hier was ze 15 jaar artistiek directeur.

Recht op huisvesting voor iedereen

Bij de Brusselse gewestverkiezingen van mei 2019 stond Els als onafhankelijke op de tweede plaats van de one.brussels-sp.a-lijst aangevoerd door Pascal Smet. Ze werd verkozen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Afgelopen legislatuur werkte ze vooral rond politie-burgerrelatie, drugsbeleid, en dak- en thuislozenbeleid.

Straathoekwerk tijdens corona

Daarnaast is Els actief als vrijwilliger bij het lokaal dienstencentrum Poutrel (LD³, Cosmos en Harmonie). Tijdens de eerste coronalockdown werkte ze ook mee als straathoekwerker bij de daklozenorganisatie Doucheflux. Sinds kort zetelt ze ook hier ook in de Raad van Bestuur.

Wat maakt jou gelukkig?

Wanneer mijn kinderen en de mensen die mij dierbaar zijn gelukkig zijn. Ik kan ook oprecht gelukkig worden van alledaagse ontmoetingen.

Wat is je dierbaarste bezit?

De stad waar ik leef. Ik hou enorm veel van Brussel in al zijn diversiteit.