Lydia Dujardin – Desloover

Een masterplan waar het onderwijs én de civiele maatschappij aan introspectie doen, is hoogstnoodzakelijk. Én we moeten voldoende middelen inzetten om de nodige transformaties te realiseren en het lerarentekort op te lossen.

Loopbaan

Geboren in Elsene, trotse mama van vier kinderen en oma van twee kleinzonen. In de jaren 80 studeerde Lydia Dujardin-Desloover communicatiewetenschappen aan de VUB. Momenteel studeert ze daar opnieuw en behaalt ze binnenkort een extra master in de educatieve wetenschappen.

Politieke loopbaan

Lydia stapte recentelijk in de politiek, in 2018. Daarvoor was ze exclusief ondernemer in de creatieve industrie. Nu wil ze meewerken aan de prachtige, verrijkende diversiteit van Brussel, in al zijn glorie. Daarnaast pleit ze voor verplicht onderwijs vanaf drie jaar – volledig gratis tot en met achttien jaar.

Gratis onderwijs

Als schepen in de armste en meest diverse gemeente van België is ze zich ervan bewust dat we gelijk geboren worden, maar niet met dezelfde kansen. Vandaar is het cruciaal dat onderwijs volledig gratis is, een gezonde maaltijd inbegrepen en verplicht vanaf drie jaar.

Onderwijs is key. Toch is er een zeer groot lerarentekort én is het onderwijs niet voldoende aangepast aan het superdiverse Brussel. Dat is onverstandig. Want de wereldstad Brussel met haar jonge bevolking zou veel kunnen betekenen voor het vergrijzende Vlaanderen, waar men snakt naar werkkrachten.

Lydia huldigt de Ubuntu-filosofie: je bent mens, dankzij anderen. “Ik ben blij omdat wij zijn. Laten we stoppen met de ode aan het individu en een beter evenwicht vinden tussen het individuele en het algemeen belang.”

Wat maakt jou gelukkig?

Bij de geboorte van mijn kinderen en kleinkinderen was ik het gelukkigst. De glimlach van elk kind, de glimlach van elke persoon maakt me gelukkig.

Wat is je dierbaarste bezit?

Mijn familie.